Vi søger en ledende overlæge (OK21) til sengeafsnit O1 – hvor du skal være med til at skabe rammerne for faglig udvikling og behandling Regionspsykiatrien Horsens søger en ledende overlæge til skærmet sengeafsnit O1 med tiltrædelse den 1. september 2022.

Dette job er udløbet

Ledelse i sengeafsnit O1
Som vores nye ledende overlæge skal du – i samarbejde med oversygeplejersken – varetage den daglige ledelse og drift af sengeafsnittet, som har 23 sengepladser.

Sammen vil I stå i spidsen for udvikling af visioner for afsnittet, og sammen har I ansvaret for at nå de ledelsesprioriterede indsatser på kvalitetsområdet.
Se Funktionsbeskrivelse for overlæge med funktionsledelse

Du bliver en del af ledergruppen
Du bliver en del af en lille, men stærk ledergruppe. Vi består af både erfarne og unge ledere. Lederteamet har som fælles referenceramme Anders Trillingsgaards lederteori om Kurs, Koordinering og Commitment – KKC: ledelse er noget, vi i fællesskab skaber og bedriver – ikke kun noget vi er. Vi synes, der er højt til loftet i vores lederteam, og vi vil altid gerne forstyrres af nye tanker og idéer fra omverdenen og fra nye ledere.

Som leder vil du deltage i relevante kurser og i vores halvårlige lederseminarer.

Dine opgaver relateret til patientbehandling:

 • overordnet ansvar for patientbehandlingen i afsnittet
 • forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet
 • har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • har instruktionsbeføjelser over for de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • er ansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelse af supervision og undervisning over for personalet
 • er ansvarlig for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes, og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden

Vi kan tilbyde:

 • En god arbejdsplads med kompetente og gode kolleger og medarbejdere
 • En arbejdsplads som gerne vil udvikle sig
 • Et udfordrende og afvekslende job
 • En velorganiseret kvalitetsorganisation
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Vi lægger vægt på, at du: 

 • er speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland
 • har relevant lederuddannelse eller interesse for ledelse
 • har bred psykiatrisk uddannelse
 • har psykoterapeutisk erfaring
 • har undervisningsmæssig erfaring
 • har gode samarbejdsevner

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe med et fleksibelt antal vagter efter aftale.

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens (RPH) udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelse. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner. RPH er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder.

Arbejdet i psykiatrien i Horsens er kendetegnet ved et godt tværfagligt samarbejde på højt niveau. Vi er en forholdsvis lille afdeling på ca. 220 medarbejdere, hvor man kender hinanden og bakker hinanden op samtidig med, at vi er store nok til, at der er mange forskellige spændende udfordringer.

Vi ligger højt både i patienttilfredsheds- og medarbejdertrivselsundersøgelser, og afdelingen har desuden en meget velfungerende arbejdsmiljøorganisation.

Du kan læse mere om vores afdeling her

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse:
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Har stillingen fanget din interesse, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske i sengeafsnit O1 Rikke Bayer på 78 47 50 12 eller cheflæge Zywia Brouer på 50 11 78 93.

Søg job via “Søg job” – knappen

Ansættelsessamtale efter aftale.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.