Vi søger en I-læge til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- Viborg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland Vil du vide mere om børnepsykiatri? Så er det måske dig vi leder efter!

Dette job er udløbet

Vi søger en læge, som har lyst til og interesse i at stifte bekendtskab med den almene børnepsykiatri og deltage i afsnittets undersøgelses- og behandlingstilbud på BUA i Viborg.

Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse fra d. 1. november 2023 eller snarest derefter.

Stillingen har nummer:  6600-11P-52-i-01
Vi tilbyder:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af vidensdeling
  • Tilknytning til et tværfagligt team med høj grad af tværfagligt samarbejde omkring udredning og behandling
  • Monofaglig vejledning ugentligt
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • Godt arbejds- og uddannelsesmiljø

 

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.

Afsnittet består af et ambulatorium i Skejby og et ambulatorium i Viborg.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.

I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.

I Skejby varetages endvidere udredning og behandling på regions- og højt specialiseret funktionsniveau

Stillingen er primært tilknyttet det ambulante team i Viborg. Teamet består af speciallæge, uddannelseslæger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver samt lægesekretærer.

I børne- og ungdomspsykiatrien lærer du at håndtere svære samtaler, kompleks psykofarmakologi, tæt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, akutte situationer i vagten og fordybelse i de enkelte ambulante patientforløb. Vi er et speciale der således rummer mange facetter, og din hverdag bliver spændende og alsidig. Du vil blive udfordret både fagligt og personligt, og det er vigtigt, at du både trives med det akutte arbejde i vagten og hverdagen i et ambulatorium. Vi prioriterer introduktion til opgaverne samt vejledning og supervision i hverdagen, så du klædes på til at varetage opgaverne.

I stillingen indgår man i et fælles forvagtslag på tværs af hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling som i fællesskab dækker døgnbemanding i Skejby og dagtid i Gødstrup. Aktuelt kan man ønske, om man vil have døgnvagter eller delte vagter i Skejby. For I-læger planlægges der med øget vagthyppighed det første halve år med 40-50 timer pr. måned, så man bliver fortrolig med opgaven.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos oversygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen på e-mail: kirsten.andresen@ps.rm.dk, tlf.: 20291919 eller hos overlæge Susanne Møller på e-mail: susanmel@rm.dk , tlf.: 30524318.
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på afdelingens hjemmeside www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: d. 8.10. 2023
Ansættelsessamtaler: d. 13.10. 2023

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. 

Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.