Uklassificeret reservelægestilling til Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens Vi har en stilling som uklassificeret reservelæge ledig til besættelse hurtigst muligt.

Dette job er udløbet
Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi tilbyder et vikariat på 1 år, hvor du sammen med 3 allerede ansatte reservelæger arbejder indenfor klinisk anæstesi/intensiv terapi i en spændende afdeling.Vi har aktuel mangel på anæstesisygeplejersker samt HU læger, og derfor har vi besluttet at have flere uklassificerede reservelæger ansat til på skift at afhjælpe de to faggrupper. Derfor vil arbejdet bestå af at bedøve på OP stuer, vagter, bemande OP stuer lørdag i dagvagt, stuegang på intensiv, ambulatoriet, gå med akut kalder samt andet anæstesiologisk arbejde.

Hvad leder vi efter?
Vi forventer, du har afsluttet introforløb med gode anbefalinger og har mod på en fleksibel og afvekslende hverdag.

Dine opgaver i dagtid vil primært være tilknyttet til operationsafsnittene. Det er vigtigt for os, at du har lyst til og kan indgå i konstruktive tværfaglige samarbejder i bred forstand. Vi forventer således, at alle medarbejdere i afdelingen er engagerede i deres arbejde og parate til udvikling. Desuden forventer vi, at du udviser fleksibilitet, når det er påkrævet, selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Vores afdeling
Vores afdeling er kendetegnet ved en stærk og engageret speciallægegrupper, som deler faglighed, perspektiver og opgaver med hinanden. Ligeledes er afdelingen en stor uddannelses- og vejledningsafdeling.

Intensivafsnittet har 8 sengepladser og er et niveau 2 intensivafsnit med mulighed for CRRT. Der er faste overlæger tilknyttet afsnittet i det daglige og i dagtid i weekender og søgne- helligdage. Intensiv flyttede i marts i helt nye moderne lokaler.

Anæstesi- og operationsafsnittet yder anæstesi til komplicerede patienter inden for ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi. Der ydes desuden assistance til fødegang og nyfødte samt skadestue og ECT-behandling.

I april 2019 åbnede vi et nyt perioperativt afsnit som en del af ”Operation og Opvågning” også i nye lokaler, hvor du her får muligheden for at bidrage i en meget spændende faglig og organisatorisk proces.

Vores dagkirurgi er en af Danmarks største dagkirurgiske afdelinger, og der anvendes i udstrakt grad blokader. Til afsnittet hører desuden et af Danmarks største endoskopicentre..
Afdelingen omfatter desuden akutlægebil, sterilcentral samt enhed for lindrende behandling.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Sidste ansøgningsfrist den 29. august 2019.

For yderligere oplysninger:
Henvendelse til oversygeplejerske Christine Dragsbæk Knudsen, tlf. 29 21 42 69.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.