Uklassificeret reservelæge eller stud.med. søges til Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens har et vikariat ledigt i perioden fra den 1. december 2019 til 31. januar 2020 evt. med mulighed for forlængelse.

Dette job er udløbet

Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge. Hvis du er medicinstuderende skal du have gennemført og bestået 10. semester.

Der er tale om en vagtfri stilling, hvor du bliver tilknyttet sengeafsnit O1.
Der er tale om et skærmet psykiatrisk sengeafsnit, hvor der er plads til 24 patienter. Sengeafsnittet behandler patienter med alle psykiatriske diagnoser.

Vi har en forventning om, at du

  • Kan arbejde selvstændigt
  • Er god til at samarbejde på tværs af faggrupper
  • Har en respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
  • Er indstillet på at bidrage positivt til afdelingens udvikling og miljø

Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs, hvor vi hjælper hinanden med at løse opgaver og give patienter de bedst mulige forløb

Hvis du vil høre mere om stillingen, skal du kontakte ledende overlæge Zywia Brouer på 5011 7893.

Deadline for ansøgning er fredag den 22. november kl. 8 og der er samtaler mandag den 25. november om eftermiddagen.

Om Regionspsykiatrien Horsens:

I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi målrettet på at levere en god behandling til vores patienter og opretholde og udvikle vores gode arbejdsmiljø. Det ses i vores resultater. Vi

  • har en rigtig flot patient- og pårørende tilfredshed i LUP i 2018
  • har nået regionens målsætning for nedbringelse af tvang i 2017 + 2018 og den nationale målsætning for 2020
  • har positive TULE-resultater i 2018
  • har været nominerede til AMO-prisen 2019

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.