Uddannelsesansvarlig overlæge til Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup. Uddannelsesansvarlig overlæge søges til Røntgenafdelingen, Gødstrup.

Dette job er udløbet

Da vores nuværende uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) har valgt at søge orlov mangler vi en ny UAO.
Vi håber meget, at DU vil være en del af holdet.
Vi er en afdeling i udvikling på alle områder: vi har mange yngre læge under uddannelse og speciallæger på alle niveauer af erfaring fra helt nyuddannede til meget erfarne.
Vi ser mange forskellige patientgrupper og beskriver både gængse og avancerede undersøgelser fra alle modaliteter.
Som UAO hos os får du et tæt samarbejde med afdelingsledelsen og med de uddannelsessøgende læger.
Vi har en travl afdeling hvor muligheden for at søge og få supervision prioriteres.
Vi er normeret til 4-6 introduktionslæger, HU-læger som vi modtager fra Århus og som vi har glæden af i 1½ år samt uklassificerede- og evalueringsansættelser.
Hvis du har lyst til at besøge os og få fremvist afdelingen, er du meget velkommen.

Som UAO skal du ind tænke uddannelse ind i effektiv ressourceanvendelse, sammenhængende patientforløb, bidrage til fagudvikling og kvalitet i opgaveløsningen, strategisk planlægning og implementering mv.

Du skal sætte en effektiv retning for faglig udvikling, uddannelse og bidrage til at opfylde kravene til kvalitet, service og driftsøkonomi.
I øvrigt henvises til stillings og funktionsbeskrivelse.

Ud over et fast job kan vi tilbyde:

·         Et fantastisk samarbejde mellem alle personalegrupper
·         Et aktivt uddannelsesmiljø med supervision og sparring
·         En travl afdeling, der ikke går på kompromis med kvaliteten
·         Ny løn med mulighed for fastholdelses-/rekrutteringstillæg
·         Mulighed for vagtfri stilling.
·         Hjemmearbejdsstation og hjemmearbejdsdage
·         FEA-aftale
·         Gode kolleger
·         Afslappet arbejdsmiljø
·         Gratis parkering ved sygehuset
·         Vagtplan i god tid
·         Op til 10 kursusdage om året- både i DK og udlandet
·         Trivsel i hverdagen
·         En afdeling med flotte evalueringer fra tidligere ansatte
·         Masser af brød og kage

Hvis du kan svare ja til at være fagligt velfunderet, omgængelig og arbejdsom, så tøv ikke med at kontakte os. 

Om Røntgenafdelingen
Vi er en afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden arbejder på at styrke vores kvalitet.
Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger.
Vi trives bedst med en uformel tone og et godt humør.
Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.
Herudover afholder vi flere sociale arrangementer om året.

Røntgenafdelingen i Gødstrup er en højteknologisk afdeling, som råder over modaliteterne DR/CR knoglerum, CT, 1,5T MR, ultralyd og gennemlysningsrum.
Vi har udvidet kapaciteten i Gødstrup, bl.a. med 3T MR.
I Gødstrup foretager vi årligt ca. 225-250.000 undersøgelser.

Vi har tilknyttet specialerne: Abdominalkirurgi, Akutmedicin, Gynækologi, Kardiologi, Medicinsk afdeling, Onkologi, Ortopædkirurgi, Pædiatri, Urologi samt Øre-Næse-Hals.
Derudover fylder neuroradiologi en stor del af vores hverdag med TCI klinik, trombolyser og akut funktion.
Vi har også interventions opgaver som nefrostomier, biopsier mm, som vi forventer, du bliver en del af.

Røntgenafdelingen i Gødstrup, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse. 

Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende og yngre læger i speciallægeuddannelse samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

Stillingen kan indebære, at du deltager i vagtordningen. 

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation. 

Kontaktinformationer
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Cheflæge Solveig Klok Matthesen mobil 2737 4554 eller på e-mail: Solveig.Klok.Matthesen@goedstrup.rm.dk eller
chefradiograf Rikke Grøftehave Nielsen på mobil 9243 4266 eller på e-mail: rignil@rm.dk

Ved behov, kan vi være behjælpelige med opklarende spørgsmål omkring byen, skoler, institutioner, natur- og fritidsliv.

Du bør i din ansøgning forholde dig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen bedes være os i hænde senest den 16. juni 2023
Samtaler afholdes i uge 25 eller 26
Ansættelse pr. 1. juli 2023 eller efter aftale.

Stillings- og funktionsbeskrivelse 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.