Uddannelsesansvarlig ledende overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens Brænder du for uddannelse og for det akutmedicinske speciale, og har du mod på at gå forrest i den fortsatte faglige og organisatoriske udvikling af Akutafdelingen i Horsens, så skal du læse videre her.

Dette job er udløbet

Fra 1. marts 2024 søger vi en faglig stærk akutmedicinsk speciallæge eller speciallæge i andet relevant speciale der har lyst og mod på, sammen med vores Uddannelsesansvarlige Ledende Overlæg afdelingsledelsen, afdelingens speciallæger og de tværfaglige uddannelsesnøglepersoner, at stå i spidsen for uddannelse af fremtidens læger.

 

Vi forventer af dig, at du:

 • Er speciallæge i akutmedicin eller tilsvarende
 • Har en erfaring med det akutmedicinske speciale
 • Besidder gode pædagogiske evner og har lyst til at undervise og uddanne næste generation læger
 • Kan arbejde tværfagligt og har fokus på psykologisk sikkerhed for alle
 • Kan finde nye og innovative løsninger
 • Har lyst og evner at indgå i ledelsen af Akutafdelingen

 

Du kan forvente:

 • En afdeling med stort fokus på tværfaglighed og psykologisk sikkerhed
 • En gruppe af fagligt dedikerede speciallæger
 • En afdeling der præges af et godt sammenhold på tværs af alle faggrupper
 • Mange spændende udfordringer og en travl hverdag
 • En flad ledelsesstruktur med en lydhør og inddragende ledelse

 

Om Afdelingen

Akutafdelingen er en selvstændig afdeling med egen afdelingsledelse, funktionsledere og ca. 150 medarbejdere. Heraf 12 speciallæger, hvoraf de fleste er uddannet speciallæger i akutmedicin eller godt i gang med merituddannelse. Afdelingen modtager akutte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter til indlæggelse eller et accelereret akutambulant forløb. Desuden varetager afdelingen skadestuefunktionen i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling og assisterer lægevagten.

 

UALO

Som UALO refererer du direkte til afdelingsledelsen. Du har sammen med afdelingens anden UALO ansvaret uddannelsen af afdelingens uddannelsessøgende læger.

Vi uddanner årligt 30 KBU, 15 HU læger i almen medicin, 4 Introlæger i akutmedicin og har aktuelt 8 HU forløb i akutmedicin tilknyttet afdelingen.

De uddannelsessøgende læger referer direkte til afdelingens UALOer. Sammen har I ansvaret for at afvikle uddannelsesforløb, identifikation og håndtering af skæve forløb, håndtering af sygefravær og afvikling sygefraværssamtaler.

Sammen med afdelingens UALO og cheflægen, har du ligeledes ansvaret for ansættelse af HU og I-læger i akutmedicin.

Herudover uddanner vi i Akutafdelingen medicinstuderende, sygeplejerskestuderende, ambulanceredderelever, lægesekretærelever og sundhedsadministrativ koordinatorstuderende.

Akutafdelingen har ca. 35.000 kontakter om året. De indlagte patienter bliver triageret og modtaget i Akutafdelingen, og mere end 65 % af patienterne udskrives direkte fra afsnittet efter op til 2 døgns indlæggelse. Resten overflyttes til videre behandling i stamafdelingerne.

Akutafdelingen har specialfunktioner som eks. døgnsekretariat, hospitalsvisitation, akutkoordination og flowkoordination tilknyttet. Ligeledes er hospitalets socialsygeplejersker forankret i Akutafdelingen.

Se funktionsbeskrivelse her.

 

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads
Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft. Hospitalet arbejder tæt sammen med kommunerne og de praktiserende læger med det formål at sikre, at borgere/patienter modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakter og antallet af kontakter. Hospitalet har stor fokus på transformation og på at finde nye og innovative veje.

Regionshospitalet Horsens har en størrelse, der muliggør kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger og faggrupper.

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af lokalløn og forhandles med den faglige organisation.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

 

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk i ansøgningsformularen i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes ligeledes elektronisk.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Klaus Birkelund Johansen på tlf. 51626908.

 

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 18. januar 2024.

Ansættelses forventes 1. marts 2024 eller efter aftale.

 

Se i øvrigt mere på www.regionshospitalet-horsens.dk.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.