Teamleder for EMA-projektledelse til Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Vores team af EMA-projektledere mangler en teamleder. Vil du være med til at udvikle vores teamledelse i Lægemiddelstyrelsen i forhold til de opgaver, vi løser for det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på godkendelses- og overvågningsområdet for lægemidler? Og vil du være med til at sørge for, at vi leverer rettidigt og med god kvalitet på vores mange leverancer til EMA?

Om Team EMA-projektledelse

Teamet er placeret i Center for Lægemidler & Overvågning og refererer til den faglige direktør for centeret. Centeret samler de lægemiddelfaglige opgaver i relation til lægemiddelgodkendelse, kliniske forsøg og overvågning af lægemidler både til mennesker og dyr. Vi er ca. 300 medarbejdere i centeret, og der er en stærk tværgående sammenhængskraft mellem de lægemiddelfaglige enheder i matrixorganisationen.

Team EMA-projektledelse består af 11 medarbejdere, ni EMA-projektledere og to sprogkoordinatorer. De har ansvaret for at lede det team af assessorer, som sammensættes i hver enkelt sag, og for vores leverancer til EMA i rapportør- og co-rapportørsager om godkendelse af lægemidler og større overvågningsopgaver, som f.eks. referralsager. Teamet projektleder også de sager om Scientific Advice, som Lægemiddelstyrelsen løfter for EMA. Sprogkoordinatorerne checker med meget snævre tidsfrister de danske oversættelser af produktinformationen, som firmaerne indleverer i forbindelse med godkendelsen. Teamet understøtter også som en vigtig del af opgaverne vores medlemmer i forskellige EMA-komiteer m.m. Teamet er særdeles erfarent, og de fleste har arbejdet med opgaverne i en del år, og der er et rigtig godt sammenhold om at løse opgaverne.

Der er tæt samarbejde med de øvrige lægemiddelfaglige enheder og sektioner, hvor de forskellige assessorer sidder, og der er brug for overblik og koordination for at få opgaverne løst til tiden og i den rette kvalitet.

Din hverdag hos os

Din vigtigste opgave vil blive at lede den daglige opgaveløsning og at bidrage til en så god tilrettelæggelse som muligt på området i en dagligdag med mange konkurrerende opgaver.  Du vil få et særdeles tæt samarbejde med de øvrige ledere i matrixorganisationen, særligt lederne for assessorerne inden for de forskellige kompetencer, vi benytter os af. Vi bruger lean som arbejdsmetode i styrelsen og har fokus på kvalitetsstyring via procesflows og SOPer.

Det er noget nyt, at de større overvågningsopgaver skal projektledes sammen med godkendelsesopgaverne, så det bliver et af fokuspunkterne i 2021. Samtidig har vi selvfølgelig ekstra travlt med at løse Covid-relaterede opgaver og det præger også dagligdagen netop nu.

Dine primære arbejdsopgaver vil være, at:

  • lede teamet
  • samarbejde med de øvrige ledere, der er involveret i procedurerne, prioriteringer m.m.
  • bidrage til at vi udvikler vores projektledelse, både i indhold og i antal sager for EMA, og til optimering af vores arbejdsprocesser
  • følge med i de nyudviklinger, der sker p.t. omkring EMA og tilrettelæggelsen af lægemiddelopgaverne i det regulatoriske samarbejde i EU, og bidrage til styrelsens tilpasning til dette.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse, gerne med lægemiddelfaglig baggrund eller erfaring, men det er ikke en betingelse.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • har god og praktisk erfaring med projektledelse og særligt gerne i en regulatorisk sammenhæng på lægemiddelområdet
  • er en erfaren leder, der kan balancere at lade medarbejderne arbejde selvstændigt og samtidig udvikle både arbejdsfacon, teamsamarbejde og samspil med øvrige kolleger, meget gerne med erfaring fra matrixsamarbejde
  • har særdeles gode evner til samarbejde på tværs af faggrænser
  • er løsningsorienteret
  • har gode kommunikationsevner på både dansk og engelsk.

Vi tilbyder

Vi tilbyder vigtige og udviklende opgaver i et dagligt, europæisk samarbejde om lægemidler med mulighed for at følge med i de nyeste tendenser indenfor lægemiddelområdet. Derudover er vi en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på ligeværd og lige muligheder. Du vil få dygtige kolleger og indgå i en hverdag, hvor der er plads til en humoristisk omgangstone.

Om ansættelsen

Du bliver ansat som chefkonsulent med personaleledelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til faglig direktør, Mette Aaboe Hansen, på tlf. 2281 9555.

Er du interesseret?

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13-15. Du kan læse mere om os på https://laegemiddelstyrelsen.dk/

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 475 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.