Sygeplejefaglig direktør til Regionshospitalet Horsens

Dette job er udløbet

Vil du være med til at lede Regionshospitalet Horsens? I 2022 er vi kåret som Danmarks bedste mellemstore hospital. Det vidner om højt engagerede medarbejdere og en stærk tradition for et tæt og tværfagligt samarbejde. Hospitalet er inde i en stærk udvikling og vi leder efter én ny sygeplejefaglig direktør, der med en stærk sygeplejefaglig profil og betydelig ledelseserfaring indenfor hospitalssektoren kan være med til at drive den udvikling. 

Du vil videreudvikle Regionshospitalet Horsens til gavn for patienter og borgere.
Som sygeplejefaglig direktør indgår du i hospitalsledelsen sammen med den lægefaglige direktør og hospitalsdirektøren. I er fælles om det overordnede ansvar for hospitalets udvikling og drift.  Dine visioner på det sygeplejefaglige område og dine evner til positivt at drive forandringer skal sikre, at vi udbygger vores position som et attraktivt hospital – og en attraktiv arbejdsplads.

Du og dine kolleger i hospitalsledelsen refererer til direktionen i Region Midtjylland, og du bliver i stillingen som sygeplejefaglig direktør en del af regionens koncernledelse. Her er det din opgave dels at profilere Regionshospitalet Horsens synspunkter og behov og dels at bidrage til de tværregionale løsninger for hele regionen. Sundhed for borgerne skabes på tværs af sektorer, og klyngesamarbejdet med Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner samt de praktiserede læger er altafgørende for at skabe gode patientforløb.

På Regionshospitalet Horsens har vi en lang tradition for at arbejde med innovation, kvalitetsforbedringer og datadrevet og kliniknær ledelse. Samtidig er hospitalet kendetegnet ved, at der er kort fra tanke til handling og et stærkt fokus på betydningen af relationer.

De kommende år byder på store udfordringer for hele sundhedsvæsenet, og derfor har vi et stærkt fokus på at være et attraktivt tid sted at arbejde og udvikle sig samtidig med, at vi skal transformere måden på hvordan vi løser vores opgaver både internt på hospitalet og i samarbejde med andre.

Vi kan kun løse opgaven sammen.
Du er sygeplejefagligt velfunderet med et solidt teoretisk og praktisk fundament. Du har betydelig gennemslagskraft, er mål- og resultatorienteret og leder gennem dialog og i respekt for andres fagligheder. Kombineret med gode kommunikationsevner, sundhedsfaglig indsigt og tværsektoriel forståelse evner du at skabe resultater gennem samarbejde såvel internt på hospitalet, på tværs af regionen og eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere som fx kommuner og praktiserende læger. Du har lyst til at fortsætte det systematiske arbejde, der er lavet på hospitalet vedrørende udvikling af den kliniske sygepleje, og du har interesse i den store tværfaglige uddannelsesopgave og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

Følgeskab og naturlig autoritet er kendetegnende for dit lederskab, og så er du en god kollega, der er sjov at arbejde sammen med.

I Hospitalsledelsen har vi fokus på at:

  • Konsolidere og videreudvikle hospitalet som et attraktivt akuthospital og hovedfunktionshospital for alle borgere i optageområdet.
  • Styre og prioritere faglige, kvalitetsmæssige, personalemæssige, økonomiske og it-mæssige indsatser på et overordnet niveau.
  • Skabe rammerne for forskning, uddannelse og kompetenceudvikling på hospitalet.
  • Videreudvikle Regionshospitalet Horsens som en attraktiv arbejdsplads.
  • Understøtte at forskellige faggrupper er sammen om opgaven med at løse patienternes behov.
  • Lede og konsolidere store udviklingsaktiviteter og større, tværgående udviklingsprojekter – ofte i samarbejde med eksterne virksomheder og andre dele af sundhedsvæsenet.
  • Færdiggøre hospitalets omfattende udbygnings- og renoveringsplan frem mod 2027.

Du kommer til Danmarks bedste mellemstore hospital, Regionshospitalet Horsens, som også omfatter Skanderborg Sundhedscenter og Livsstilcentret Brædstrup med i alt 1800 medarbejdere. Regionshospitalet Horsens er akuthospital for 225.000 borgere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner. Vi betjener også borgere fra andre dele af regionen inden for en række regionsfunktioner.

Du kan læse mere om os på https://www.regionshospitalet-horsens.dk/

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver aflønnet efter overenskomst for “Ledere på Sundhedskartellets område” på trin L16 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 1.032.158 kr. (1. oktober 2021-niveau).
Hertil kommer eventuel kvalifikationsløn efter forhandling samt pension på 16,80 pct. pr. 1. april 2022.

Tjenestestedet er Regionshospitalet Horsens, men du er ansat i Region Midtjylland.

Tiltrædelse 1. august 2022 eller snarest derefter.

Flere oplysninger:

Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Koncerndirektør Ole Thomsen 21 46 98 07

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen 21 20 48 44

Lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard 22 86 06 49

Du kan læse mere om

Samtaler finder sted torsdag den 28. april og onsdag den 18. maj.
Samtalerne afholdes i Aarhus.

Vi vil gøre brug af en personprofiltest i forbindelse med den endelige udvælgelse af kandidater.

Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfristen er mandag den 18. april 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.