Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus

Ansøgningsfrist: 07/12/2021 Holbæk Sygehus

Vores vision er at være Danmarks bedste akutsygehus. Kan du sætte dit tydelige præg på udviklingen af vores fælles sygehus?

Vi tilbyder en attraktiv toplederstilling til et af de vigtigste og mest meningsfulde områder i Danmark; nemlig borgernes helbred og sundhed. Du vil få indflydelse på, hvordan vi udvikler og vedligeholder driften på Holbæk Sygehus, så vi kan være det bedste akutsygehus for både patienter og ansatte. Vi arbejder tæt sammen med regionens øvrige sygehuse, regionshuset i Sorø og de omkringliggende kommuner for at skabe sammenhængende patientforløb og lige adgang til sundhed for borgerne. Altså et samlet og stærkt regionalt sundhedsvæsen.

Vi tilbyder et overskueligt og veldrevet sygehus med høje ambitioner. Først og fremmest arbejder vi for, at patienterne modtager den bedst mulige behandling og samtidig oplever fleksibilitet og indflydelse i et stadigt mere nært og digitalt sundhedsvæsen. Dernæst har vi også et stort fokus på at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads, så vi kan fastholde og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har også meget spændende planer for nybyggeri, der skal tænkes ind i den generelle udvikling af sygehuset.

Dine tætteste samarbejdspartnere på Holbæk Sygehus er de to vicedirektører i sygehusledelsen og stabschefen, ligesom du vil komme til at arbejde tæt sammen med sygehusets afdelingsledere og bevæge dig rundt i hele organisationen og være i kontakt med de forskellige medarbejdergrupper. Derudover indgår du i et afgørende fællesskab med regionens øvrige sygehusdirektører, direktion og andre enheder i Koncernledelsen i Region Sjælland, hvor I sammen skal finde den optimale brug og fordeling af ressourcerne for regionen som et hele.

Du får til opgave både at sikre den stabile drift og inspirere til udvikling. Du får mulighed for at samle os på Holbæk Sygehus og samarbejde for Region Sjællands samlede bedste. Du får ansvar for at sætte den overordnede retning og sætte dig ned og være i dialog med dem, der med engagement og nærvær er tættest på patienterne.

Om dig
Du er kendt som en samlende og visionær topleder. Du har i din karriere haft erfaring fra sygehusvæsenet, men behøver ikke at være i det i dag. Du har stået i spidsen for succesfulde forandringer i organisationer med en betydelig borgerrettet drift og højt specialiseret personale. Du er vant til at bevæge dig i et komplekst miljø med mange hensyn og forhandlinger. Du skal ville Holbæk og os på sygehuset samt resten af regionen, og du skal med ro, indblik og udsyn skabe holdbare og stærke relationer.

Mere information
Ansættelse sker på kontrakt. Øvrige vilkår følger cheflønaftalen. Stillingen er lønnet ud fra attraktive vilkår med et lønniveau på 1,275 mio. kr. årligt, hvortil der lægges pension på 20,46 %.

Har du brug for mere information, kan du læse mere om stillingen og lederprofilen her. Du kan også kontakte regionsdirektør Per Bennetsen på tlf. 3066 0377 eller direktør i Mercuri Urval, Jakob Westh, på tlf. 6089 6436.

Ansøgning og CV uploades senest den 7. december kl. 23.59.

Læs mere om Holbæk Sygehus