Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Aarhus Universitetshospital En stilling som Specialtandlæge på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020. Stillingen er på 24 timer ugentligt.

Dette job er udløbet

Afdelingen har lands- og landsdelsfunktioner med et højt aktivitetsniveau inden for alle områder af kæbekirurgien og har et veletableret tværfagligt samarbejde med en stor del af Universitetshospitalets afdelinger.

Afdelingen fungerer som uddannelsesafdeling i specialet tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Midt.
 
Kvalifikationer og funktioner
Stillingen forudsættes besat med en specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, og at ansøger har erfaring med kæbekirurgi i hospitalsregi.

Specialtandlægen forventes blandt andet at skulle være en del af et team omkring behandlingen af patienter med hoved-hals-cancer, senfølger til cancerbehandling og rekonstruktion med implantatbaseret protetik og indgå i afdelingens øvrige arbejds- og funktionsområder, herunder akutte behandlingsopgaver.

Der vil blive lagt vægt på dokumenteret videnskabelig aktivitet.

Der kan i perioder tilknyttes vagtfunktion.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Yderligere oplysninger om stillingen, samt afdelings- og stillingsbeskrivelser kan fås ved henvendelse til ledende overtandlæge Martin Dahl på 7846 2980 eller på madahl@rm.dk.

Ansøgningsfrist senest den 11. november 2019. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 47, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.