Specialpsykolog til sengeafsnit C, Regionspsykiatrien Randers En nyoprettet fuldtidsstilling som specialpsykolog på sengeafsnit C er ledig pr. 1. januar. 2021 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Vi udvider vores tilbud til patienter med personlighedsforstyrrelser, og derfor søger vi en specialpsykolog.

Vi ønsker at give patienten et sammenhængende forløb med et fast team både under indlæggelse og efter udskrivelse.

Målet for vores behandling er, at patienten over tid går fra at være ”psykiatribruger” til at blive ”borger”, som trives i samfundet.

Du vil indgå i afsnittets faste rutiner og daglige arbejde samtidig med, at du primært skal være den lokale leder og primus motor i et nyt regionalt projekt, med oprettelse af teams til svært selvskadende patienter med personlighedsforstyrrelser.

Disse teams har et tydeligt konneks til de anbefalinger arbejdsgruppen vedrørende forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd har udarbejdet i regi af alliancen om den nære psykiatri. Her opfordres der til at oprette af både regionale og kommunale teams til de svært selvskadende patienter.

Teamet vil udgøre den faste kontaktflade til den kommunale samarbejdspartner med henblik på at skabe en tættere koordinering af patientens fremtidige forløb.

Vi tror på at fremfor at se på det enkelte symptom, skal vi se på patientens historie og lade denne være udgangspunkt for vores tilgang. Relationsarbejdet er af afgørende betydning.

Vi tilbyder denne patientgruppe mulighed for brugerstyrede indlæggelser, samt flere andre tilbud, f.eks. gruppebehandling (med udgangspunkt i selvskade og suicidalimpulser) og social færdighedstræning, tilknytning til kommunale og private aktører. Ligeledes tilbyder vi muligheden for akutte telefoniske samtaler.

Interventionerne knyttes sammen med den lokale forskningsenhed, hvorfor akademisk arbejde og dokumentation i et vist omfang også kan blive en mulighed for ansøgere til stillingerne.

Afsnit C har 14 sengepladser. I afsnit C tilbyder vi brugerstyrede senge til patienter, som kan profitere af medbestemmelse på indlæggelse. Derudover tilbyder vi også medicinfrie senge, som er et behandlingstilbud til de patienter, som gerne vil modtage en nonfarmakologisk behandling. I afsnit C modtages patienter med diagnoser indenfor personlighedsforstyrrelser, angst, autisme, organiske lidelser og unge med nydiagnosticeret skizofreni.

Sengeafsnit C har et tilhørende sengeafsnit, Afsnit D, med 8 pladser. Afsnit D har et specifikt miljøterapeutisk og resocialiserende fokus med planlagte aktiviteter, også uden for afdelingen. Målsætningen med et ophold, er at fremme muligheden for patientens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder efter udskrivelse, så patienten kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Oftest vil det være et længere indlæggelsesforløb, end på de tre ordinære sengeafsnit (A, B og C) – hvor patienterne kan henvises fra.

 

Forventninger til ansøgers kvalifikationer:

* Specialuddannelse

* Gerne kendskab til neuropsykiatri

* Bredt kendskab til behandlingsmetoder

* Bidrager til at sundt arbejdsmiljø

* Tør tænke kreativt og har lyst til at sætte dig selv i spil

* Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og fortsat udvikling af velfungerende team

 

For uddybende spørgsmål kontakt venligst krislo@rm.dk

Ansættelsessamtaler: 4/11

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.