Specialpsykolog søges til nyoprettet stilling i Psykiatrisk Klinik 2 Til en fast fuldtidsstilling i vores kommende rusmiddelteam søger vi en specialpsykolog, der har lyst til at være med til at forme vores helt ny funktion. Teamet hører til Psykiatrisk Klinik 2 i Randers og opstarter pr. 1. december 2022.

Ansøgningsfrist: 15/08/2022 Regionspsykiatrien Randers

Kerneopgaver indeholdt i stillingen:

 • Da rusmiddelteamet er nyt, vil dine opgaver i starten være at forme arbejdsgange, etablere et stærkt samarbejde internt i teamet samt være ambassadør for teamet udad, dvs. branding af det ny tilbud overfor eksterne aktører.
 • Psykopatologisk diagnostisk udredning
 • Koordinering af patientforløb med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner
 • Kvalitetsudvikling og undervisning

Lidt om os:
Psykiatrisk klinik 2 bliver med udvidelsen en klinik med i alt 5 specialer, med tæt samarbejde på tværs. Ud over ovennævnte team, udgøres vi af et team for personlighedsforstyrrelser, psykoseteam, retspsykiatrisk team samt ADHD-team. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, hvoraf mange har flere års erfaring med psykiatrisk behandling og med særlig uddannelse indenfor det pågældende speciale.

Vi prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau hos medarbejderne, hvorfor der er rig mulighed for forskellige former for kompetenceudvikling, både i forhold til undervisning, temadage og kurser, som er relevante i forhold til specialerne.

Klinik 2 er en arbejdsplads, hvor gode idéer er meget velkomne, vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og forventer, at alle bidrager til dette. Vi kendetegnes ved at have en lethed i det daglige, hvor vi både støtter og udfordrer hinanden i den fælles opgaveløsning, vi har højt til loftet samt nærværende og tydelig ledelse.

Da vi er en del af Regionspsykiatrien Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og de 2 øvrige ambulante klinikker i Randers/Rønde.

Vi er aktuelt ca. 30 engagerede og fagligt kompetente kollegaer, herunder læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og sidst men ikke mindst vores øvrige psykologer.

Ved ansættelse udarbejder vi et individuelt tilpasset introduktionsprogram, så du bliver imødekommet på dine behov ud fra dit erfaringsgrundlag mv. Derudover vil du blive tildelt en mentor, der har opfølgning med dig gennem dine første måneder hos os.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
 • Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
 • Faglige udviklingsmuligheder
 • Psykologfaglig supervision
 • Gratis parkering
 • Mentorordning og hjælpsomme kollegaer i dagligdagen
 • Billigt medlemsskab af sportsforening

Primære arbejdsopgaver:

 • Visitation og vurdering af patienter med en rusmiddelproblematik
 • Udredning og diagnostik, hvor der skønnes yderligere afklaring
 • Overblik og koordinering af tværfagligt samarbejde
 • Medansvarlig for teammøder i samarbejde med læge
 • Psykoedukation
 • Supervision af personale, både af interne kolleger men også af eksterne samarbejdspartnere
 • Tværgående funktion ift. øvrige psykolog-kolleger, herunder være testansvarlig
 • Deltage i uddannelse af specialpsykologer
 • Du vil desuden have tilsynsfunktion 1-2 dage pr. måned, dvs. akut psykiatrisk vurdering

Dine kvalifikationer:

 • Specialpsykologuddannelse
 • Erfaring med udredning og behandling af dobbeltdiagnosepatienter
 • Gerne erfaring med behandling af patienter, der har vanskeligheder med forvaltning af temperament og aggression
 • Særligt kendskab til differentialdiagnostik, komorbiditet samt behandling af psykiatriske patienter med et overforbrug af alkohol og/eller rusmidler
 • Gerne erfaring med retspsykiatriske problemstillinger
 • Bredt kendskab til psykosociale behandlingsmetoder
 • Veludviklet evne til at indgå i tværfagligt samarbejde
 • Nysgerrig, kreativ og løsningsorienteret
 • Lyst og evne til at udvikle relevant behandling indenfor diagnoseområdet
 • Gerne erfaring med projekt- og udviklingsarbejde

Specialpsykologen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i Klinik 2, hos hvem der også kan indhentes yderligere oplysninger om stillingen ved kontakt til: oversygeplejerske Annemette Schelle tlf. 21 14 47 30 eller funktionsledende overlæge Vecheslav Bedulin tlf. 78 47 54 62.

Søg job via “Søg job” – knappen

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 19. august.

Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.