Specialpsykolog eller specialist i psykopatologi: fast stilling i Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien Pr. 1. april eller efter nærmere aftale søger vi en ny kollega, der vil være med til at lave god psykiatrisk udredning i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere. Der er tale om en fast fuldtidsstilling i vores Udredningsenhed.

Dette job er udløbet

Udredningsenhedens kerneopgave er udredning af patienter henvist til psykiatrien med henblik på stillingtagen til psykiatriens målgruppe samt relevant initialbehandling. Vi lægger særlig vægt på hurtig udredning af høj faglig
kvalitet inden for gældende politiske tidsfrister (UBR < 30 dage), og som findes nyttige af henvisende såvel som modtagende instanser. Arbejdet stiller høje krav til selvstændighed. Udredningsenheden er ligesom HAT et tværfagligt team bestående af overlæge, specialpsykologer, psykologer og sygeplejerske.

Udredningsenheden har et tæt samarbejde med HAT-teamet samt en stor samarbejdsflade, dels internt i Afdeling for Depression og Angst, dels til andre psykiatriske og somatiske afdelinger på AUH og til Psykiatriens Centrale Visitation.

Afdeling for Depression og Angst tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Vi arbejder løbende på at styrke afdelingens faglige profil, som understøtter vores status af at være en del af et universitetshospital. Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan med fokus på faglig profilering og særlige satsningsområder inden for udredning og behandling. Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, fire klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Hver enhed har sin egen funktionsledelse.
HAT-teamet og Udredningsenheden er begge organisatorisk forankret i Klinik for Bipolar Sygdom, som er en af de fire klinikker.

Vi søger en kollega med følgende faglige og personlige kvalifikationer

 • Specialpsykolog eller specialist i psykopatologi.
 • Erfaring med udredning af patienter i psykiatrien.
 • Interesse for specialisering inden for diffentialdiagnostik.
 • Evne til selvstændigt at tilrettelægge målstyrede og effektive udredningsforløb og til at opretholde et højt patientflow.
 • Evne til at udtrykke sig klart og kortfattet på skrift.
 • Evne til overblik og koordinering i det tværfaglige samarbejde.
 • Kandidater med påbegyndt videreuddannelse og erfaring med / kurser i eksempelvis PSE, DIVA, SCID, ADOS vil blive foretrukket.
 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til hele personalegruppen.

Vi tilbyder

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfaglig team.
 • Et højt fagligt niveau.
 • Et udfordrende arbejde i universitetshospitalsregi inden for et spændende subspeciale.
 • God introduktion og mentorordning.
 • Et stærkt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger.
 • Faglig sparring på daglige konferencer ved speciallæge eller specialpsykolog.
 • Deltagelse i supervision.
 • Faglige udviklingsmuligheder/kompetenceudvikling.
 • En dynamisk arbejdsplads.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning
Ansøgningsfrist d. 31.01.2022
Samtaler forventes afholdt d. 04.02.2022

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til teamkoordinator og specialpsykolog i Udredningsenheden Mette Mose (9116 7318) eller konstitueret ledende sygeplejerske i Klinik for Bipolar Sygdom Tanja Prlac Jessen (30704204).

Søg stillingen via “søg job”-knappen.