Speciallæger til Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sjællands Universitetshospital

Ansøgningsfrist: 26/05/2024 Sjællands Universitetshospital

Har du pionérånd og lyst til at deltage i udviklingen af en ny afdeling med høje ambitioner for både faglighed og arbejdsglæde? Har du blik for både social og geografisk ulighed i sundhed og et stærkt drive i forhold til at sikre, at borgere i hele landet kan få den bedste behandling?

I januar i år fusionerede Sjællands Universitetshospital med Nykøbing Falster Sygehus, og det betyder, at gynækologi og obstetrik nu er én samlet afdeling med én afdelingsledelse på tre matrikler (Roskilde, Køge og Nykøbing Falster). I øjeblikket mangler vi speciallæger indenfor almen gynækologi, obstetrik og føtalmedicin samt en ledende overlæge indenfor gynækologi.

Om afdelingen
Vi har ca. 3300 fødsler, vi varetager præterme fødsler fra uge 28 og udfører prænatal diagnostik, og vi tager os af gravide med komplicerede forløb. Afdelingen har bl.a. regionsfunktion indenfor urogynækologi, en betydende almen gynækologisk aktivitet og en højtspecialiseret funktion indenfor behandling af livmoderkræft.

Vi har omfattende operationsaktivitet fordelt på den centrale operationsgang og vores dagskirurgiske afsnit i Roskilde samt i Nykøbing Falster. Vi råder over robotlejer flere dage om ugen.
Den nye, større afdeling giver os endnu bedre mulighed for at udvikle fagligheden og for at tage et bredere ansvar for borgerne på Sjælland. Samtidig er vi i fuld gang med at videreudvikle vores nye afdeling; vi tror på fællesskab og samarbejde som drivere for et godt og bæredygtigt arbejdsliv.

Yderligere information
Du kan læse mere om stillingerne og ansøge her

Du er velkommen til at kontakte cheflæge Mette Hvilshøj Fabricius, tlf. 23408255 – mail mhf@regionsjaelland.dk, Hanne Kristensen, associeret partner i Genitor, på tlf. 2511 7137 eller chefrådgiver Iben Munck Adamsen på tlf. 2291 2006, hvis du vil høre mere om stillingerne.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024.