Speciallæger søges løbende i 2023 til merituddannelse i akutmedicin eller afklaring af interesse for akutmedicin I akutafdelingen i Randers tror vi på, at høj faglig kvalitet starter med veluddannede medarbejdere.

Dette job er udløbet

Vi tror på, at arbejdsglæden kommer, når man får lov til at yde sit bedste. Vi har ambitioner om at uddanne dygtige speciallæger i akutmedicin med alle de nødvendige kompetencer til at arbejde med alle slags akutte patienter på højt fagligt niveau jvf specialets målbeskrivelse.

Vi søger derfor løbende speciallæger til at indgå i merituddannelse til akutmedicin, inden den nuværende meritordning udløber i 2024.

Hvis du ikke er helt afklaret med et specialeskift og i første omgang bare gerne vil prøve specialet af og finde ud af om akutmedicin er noget for dig, hører vi også meget gerne fra dig.

Det kunne også være, du havde lyst til at supplere din nuværende speciallægeuddannelse med en tidsbegrænset ansættelse for at opkvalificere dig i det akutte eller du søger en deltidsansættelse sideløbende med andet lægearbejde.

Du kan i forvejen være speciallæge i f.eks almen medicin, kirurgi, urologi, neurologi, ortopædi, anæstesi eller et intern medicinsk speciale. Du kan være helt nyuddannet eller med flere års erfaring som speciallæge.

Akutlægernes arbejdsområde

Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning, behandling og viderevisitation af størstedelen af de akutte patienter på Regionshospitalet. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale.

Akutafdelingens læger færdigbehandler selv ca. 50 % af de akut indlagte patienter.

Børn under 18 år modtages af børnelægerne udenom akutafdelingen og patienter med primær gynækologisk problemstilling ses af gynækologiske læger. Ortopædisk afdeling har det lægefaglige ansvar for skadebehandling og traumemodtagelse

Akutafdelingens speciallæger fungerer som teamledere i hospitalets akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i endnu større del af akutopgaven såsom skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Akutafdelingen har høj kompetence inden for akut ultralyd og tilbyder oplæring og supervision på ekspert niveau.

Merituddannelsen

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå relevant efteruddannelse i akutmedicin. Du vil derfor også blive tilbudt et individuelt tilrettelagt videreuddannelsesforløb, så du også kan opnå alle målbeskrivelsens kompetencer og blive speciallæge i akutmedicin. Vi tilbyder personlig mentor, deltagelse i alle relevante kurser og alle de nødvendige fokuserede ophold. Du vil under hele uddannelsen oppebære løn og øvrige vilkår som afdelingslæge. Læs mere om merituddannelsen til akutmedicin på Dansk Selskab for Akutmedicins hjemmeside. Bemærk at muligheden for at ansøge om merituddannelse under nuværende overgangsordning udløber 31/12 2024.

Uddannelse af yngre læger

Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med løbende  ca. 25-30 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin og introduktions- og hoveduddannelse i akutmedicin. Afdelingen har i 2021 haft inspektorbesøg med meget positiv bedømmelse af afdelingens uddannelsesindsats Inspektorrapport akutafdelingen Randers.

Alle speciallæger har funktion som hovedvejleder og forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø, herunder den daglige supervision af uddannelseslægerne.  Det er afgørende, at du har lyst og interesse i at lære fra dig og tage ansvar for de yngre kollegaers udvikling. Har du erfaring for eller lyst til at arbejde med simulations-og færdighedstræning vil det kun være et ekstra plus!

Forskning

Afdelingen samarbejder med bla Center for Akutforskning om flere projekter. Har du selv forskningserfaring eller lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der være gode muligheder og fuld opbakning fra afdelingsledelsen.

Vagtforhold

Akutlægevagten er aktuelt døgndækkende søndag, mandag og torsdag og frem til kl 22 ugens øvrige dage. Senest fra 1. september 2024 skal akutlægevagten være døgndækkende hele ugen. Alle afdelingens læger forventes at deltage i vagtarbejdet. Meritlægens indplacering i  vagtarbejdet  aftales individuelt afhængig af erfaring og kompetencer.

Om Akutafdelingen

Akutafdelingen modtager årligt 18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen.  Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen: læger, sygeplejersker og sekretærer.  På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 11 speciallæger.  Vi er aktuelt tre speciallæger med gennemført merituddannelse til akutmedicin og de øvrige speciallæger er alle i gang med denne.

Det er dig, vi leder efter, hvis du

 • er speciallæge i relevant klinisk speciale.
 • har lyst til arbejdet som akutlæge
 • har høje faglige ambitioner på egne, afdelingens og specialets vegne
 • ikke er bange for at arbejde i et felt, hvor du ikke er ekspert endnu
 • ikke er bange for at bede om hjælp, når noget er nyt
 • holder af at uddanne yngre kollegaer og se dem blive dygtigere
 • er god til at holde overblik i travle og stressede situationer
 • er opmærksom på din funktion som rollemodel og samarbejdspartner
 • altid har patientens interesser for øje

Vi tilbyder

 • individuelt tilrettelagt uddannelsesplan med henblik på, at du bliver speciallæge i akutmedicin
 • alt relevant efteruddannelse og supplerende kurser
 • stærk tværfaglig samarbejdskultur
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Christian Skjærbæk  Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  chrskj@rm.dk eller merituddannelsesansvarlig overlæge  Vitalii Tcacenco Vit.Tca@midt.rm.dk

Ansøgningsfrist sat til 31. december 2023, men ansættelsessamtaler vil finde sted løbende i takt med, at vi modtager ansøgninger. Ansættelsesstart i løbet af 2023/2024 efter individuel aftale.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet på www.regionshospitalet-randers.dk eller på Akutafdelingens egen hjemmeside http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.