Speciallæge ved Øjenklinikken, Regionshospitalet Randers En stilling som afdelingslæge/overlæge ved Øjenklinikken, Kirurgisk Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers, ønskes besat fra 1. august 2022 eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Øjenklinikken beskæftiger sig overvejende med ambulant katarakt kirurgi med heraf afledt ambulant aktivitet, forskning og udvikling koordineret af en ledende overlæge med specialeansvar. Der foretages årligt cirka 3000 operationer, herunder et antal øjenlågsoperationer, og gennemføres 6000 ambulante besøg.

Klinikken er administrativt organiseret under Kirurgisk Fællesafdeling på Regionshospitalet Randers og er normeret med en ledende overlæge med specialeansvar, 2 overlæger og 2 afdelingslæger. Afdelingen refererer fagligt til Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Vi har i afdelingen stor vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor den daglige trivsel er i fokus. Vi prioriterer og lægger vægt på et tæt tværfagligt samarbejde – både internt og eksternt.

Kvalitet og gode patientforløb er ligeledes højt prioriteret, hvilket bl.a afspejler sig i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Oftalmologi med kliniske færdigheder og interesse for katarakt kirurgi. Speciallægen vil få hovedbeskæftigelse inden for dette område.

Speciallægen forventes, sammen med afdelingens øvrige lægestab, at deltage i afdelingens almindelige kliniske arbejde, uddannelse og udviklingsopgaver, samt derudover via specielle interesseområder, at være med til at sikre afdelingens kvalitet og udvikling.

Ud over den kliniske aktivitet forventes ansøgeren at deltage i undervisning af sundhedsfagligt personale i Øjenklinikken.

Klinikkens hovedbeskæftigelsesområde er inden for kataraktkirurgien. Der er etableret et tæt samarbejde med Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, hvor lægerne fra klinikken i Randers deltager i undervisning og konferencer, og hvor faglig sparring kan finde sted.

Der kan – efter gensidig interesse og overenskomst blandt alle relevante parter – blive tale om enkelte arbejdsdage på Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, inden for et subspeciale, hvor denne afdeling har er behov for lægefaglig arbejdskraft og ansøgeren for uddannelse.
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er vagtfri.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Der må påregnes en prøvetid på tre måneder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge med specialeansvar Jan Kjær Pedersen , telefon 78 42 20 47, e-mail janpeder@rm.dk

Ansøgningsfrist: 7. juni 2022

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Der afholdes samtaler: 14. juni 2022 om eftermiddagen

Læs mere om Regionshospitalet Randers, herunder hospitalets nye ledelsesgrundlag ”Ledelse viser vejen til værdi for patienten”.

http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.