Speciallæge med lyst og mod til at udvikle den akutte modtagerfunktion ved Regionspsykiatrien Horsens Er du speciallæge i psykiatri, og vil du være med til at udvikle den akutte modtagefunktion ved Regionspsykiatrien Horsens?

Dette job er udløbet

Vi ønsker os en dynamisk, engageret, målrettet og imødekommende speciallæge med lyst til at lede, udvikle og styrke den akutte psykiatri, som er omdrejningspunktet for behandlingsforløbene med fokus på patient- og pårørende inddragelse, sammenhængende patientforløb og rehabilitering. Vores Psykiatrisk Akutenhed (PAE) består af en døgnåben visiteret modtagelse og et psykiatrisk akutteam.

Fremtiden byder på en fælles akutmodtagelse med Regionshospitalet Horsens med forventet opstart i 2023. Vi arbejder derfor allerede nu med udvikling af lægerollen i den akutte del af patientbehandlingen, og du vil derfor i høj grad selv få mulighed for at præge indsatsen og den faglige og organisatoriske ramme for stillingen.

Stillingen er ledig til besættelse fra d. 1. juli eller efter aftale. Muligheden for funktionsledelse er tilstede, men ikke en nødvendighed for at blive taget i betragtning til stillingen.

.
Vi forventer, at du kan

 • indgå i et tværfagligt team, hvor vi samarbejder om at opnå den bedst mulige tilgang til patienterne
 • sætte retning og tage ansvar for lægefaglige beslutninger og prioriteringer
 • sikre faglig kvalitet og udvikling
 • afholde supervision og vejledning for vores uddannelseslæger
 • varetage intern undervisning og vejledning af vores kliniske personale

Dine kliniske opgaver er på hverdage i dagtid og omfatter bl.a.

 • Visitation af patienter i Psykiatrisk modtagelse
 • Klinisk behandlingsansvar i Psykiatrisk Akutteam og Psykiatrisk modtagelse
 • Bagvagtsfunktion
 • Samarbejde med yngre læger/forvagt
 • Tilsyn i somatikken
 • Der vil være kliniske opgaver relateret til akutfunktion ind i stationært afsnit, hvor der vil være mulighed for patientforløb.

Speciallægens kvalifikationer:

 • speciallæge i voksenpsykiatri og kvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • gode lederegenskaber, der kommer til udtryk bl.a. gennem lyst til samarbejde, systematik og fagligt fokus
 • der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre samarbejdsparter
 • klar og respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og samarbejdsparter
 • gerne kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi (NAU)
 • gerne kendskab til forbedringsmodellen

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe med fleksibelt antal vagter efter aftale.
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%c3%a6ttelse+af+speciall%c3%a6ger

Vil du høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Zywia Brouer mobil 5011 7893.

Der er ansøgningsfrist den 23. maj

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i klinikkerne, mens sengeafsnittene har en bred vifte af alle patientkategorier.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende på Regionshospitalet Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Afdelingen hører organisatorisk til det psykiatriske hospital i Region Midtjylland.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

Søg stillingen via “Søg job”-knappen