Speciallæge med interesse for MR. Røntgen og skanning søger en afdelingslæge med ansættelse pr. 1/1-23 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 20/08/2022 Regionshospitalet Horsens

Vi søger en speciallæge med særlig interesse for MR til vores MR team. Det vil desuden være muligt at kombinere med funktion i øvrige modaliteter efter ønske. Ligesom der forventes deltagelse i vagten.

Vi har en stor produktion af MR primært neuroaksen og muskuloskeletalt, men også MRCP samt i mindre omfang MR af øvrige abdomen.
I sensommeren 2022 får vi installeret vores 3. MR scanner, en 3T scanner, således at vi vil have 2 1,5T og 1 3T MR scanner.
Der er et tæt samarbejde med vores gruppe af MR radiografer. Og i samarbejde med vores MR overlæge vil man få mulighed for at udvikle området.

Vi er en alsidig afdeling med at bredt udvalg af undersøgelser.

I CT foretages et bredt udvalg af undersøgelse med stort fokus på cancerudredning. Ligesom hernieudredning har en stor plads. Desuden foretages Hjerte-CT i samarbejde med kardiologisk afdeling.

Vores ultralydsafsnit foretager et bredt udvalg af undersøgelser inkl. biopsier, drænager og kontrastundersøgelser af leveren. Samt anlæggelse af kontrast intraartikulært i forud for MR artrografier.

Indenfor konventionel radiologi foretages et bredt udvalg af Røntgenundersøgelser og vi har 2 beskrivende radiografer samt en 3. i gang med uddannelsen som deltager i beskrivelsen samt kvalitetsarbejdet.

Der afholdes daglige konferencer med ortopædkirurgisk og organkirurgisk afdeling, ugentlige konferencer med reumatologerne, samt hver 2. uge med skulderkirurgerne og lungemedicinsk afdeling.

Vi er en afdeling som udviser stor fleksibilitet både i forhold til ønskede arbejdsområder samt i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage ligesom vi tager hensyn til ønsker i forhold til placering af vagter.

Vi har tilstedeværelsesvagt til kl. 23 alle ugens dage, på hverdage mødes kl. 10-23 med fri dagen efter og i weekenden kl. 8-23. I vagten foretages akutte CT scanninger samt ultralyd inkl. drænager. Endvidere beskrivelse af akutte og indlagte konventionelle undersøgelser.
Vi vil være kendt som en røntgenafdeling med et højt fagligt niveau og højt serviceniveau overfor de kliniske afdelinger, hvor samarbejdet sættes i højsædet for at give det bedst mulige behandlingsforløb for patienten, bl.a. gennem et nystartet tværfagligt samarbejde “Sikkert røntgenflow”

Derfor lægger vi vægt på, at du har:

  • Gode samarbejdsevner og lyst og vilje til at arbejde i helheder
  • En resultatskabende adfærd, der afspejler afdelingens målsætning
  • Gode kommunikative evner
  • En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende

Hvorfor er det interessant og udviklende at være en del af holdet i Horsens?
Du får en unik chance for at udvikle en afdeling på et akuthospital og med stor mulighed for selv at præge arbejdstilrettelæggelsen og samarbejdet med øvrige afdelinger i huset.
Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag og afdelingens organisering. Du bliver en aktiv og engageret medspiller i udviklingen af en fortsat høj faglighed og et godt og udviklende kollegialt fællesskab.

Praktisk information om afdelingen:
Røntgen og Skanning har 4 ultralydsscannere, 3 CT-scanner og 2 1,5T MR-scannere og fra 2022 en 3T MR scanner. Derudover er der 5 konventionelle røntgenrum i Horsens og 2 i Skanderborg.
Afdelingen udfører ca. 120.000 radiologiske undersøgelser pr. år fordelt på akutte og planlagte undersøgelser, vi uddanner yngre læger, medicin- og radiografstuderende og gennemfører forskning og udvikling.

Det er en dynamisk afdeling med en sund og god kultur, hvor arbejdsglæde og faglighed er i højsædet. Derudover satser afdelingen på innovation, dynamiske medarbejdere, moderne rammer og teknologi.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:
Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.

Røntgen og Skanning er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere.
Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

For yderligere oplysninger kan Cheflæge Berit Gosvig kontaktes. berigosv@rm.dk tlf. 78425800

Ansøgningsfristen er den 20.08.2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35
Ansættelsesstart 1. januar 2023 eller efter aftale.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.