Speciallæge i Samfundsmedicin til Styrelsen for Patientklager

Dette job er udløbet

Er du speciallæge i samfundsmedicin og interesserer du dig for sundhedsfaglig rådgivning i et tværfagligt miljø? Så tilbyder vi et job med mange faglige udfordringer og udviklingsmuligheder i et godt arbejdsmiljø.

Om os
Styrelsen for Patientklager arbejder for retssikkerhed og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Vi behandler og afgør sager, hvor patienter eller pårørende har klaget over en sundhedsfaglig behandling. Vi behandler også klager over brud på patientrettigheder og over afgørelser fra bl.a. Patienterstatningen og Psykiatrisk Ankenævn.

Hvert år modtager vi cirka 10.000 klager. Vi er objektive og sætter en ære i, at alle parter – både klager og indklagede – bliver behandlet ordentligt og retfærdigt.

Du bliver en del af en tværfaglig organisation med cirka 230 meget engagerede og højtkvalificerede juridiske, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere.

Sundhedsfaglige & Sagkyndige, hvor stillingen er placeret, består af sygeplejersker, læger i uddannelsesstilling og administrative medarbejdere.

Vi har i styrelsen fokus på at levere en effektiv sagsbehandling af høj kvalitet. Det er en tværfaglig opgave, der involverer alle kontorer og alle faggrupper i styrelsen. Du skal derfor være parat til at medvirke til optimering af arbejdsgange og til at bidrage til styrelsens fokus på at fastholde kvalitet i sagsbehandlingen.

De sundhedsfaglige team yder sundhedsfaglig rådgivning til juridiske sagsbehandlere omkring styrelsens kerneopgaver med klagesagsbehandling og ankesager for Patienterstatningen. Desuden gennemgår vi alle nye klagesager for patientsikkerhedsproblemer i et samarbejde med øvrige styrelser inden for Sundheds- og Ældreministeriet. Det administrative team sikrer udsendelse af sager til de sagkyndiges vurdering og sikrer løn- og ansættelsesforhold for disse.

Dit arbejde
Som afdelingslæge får du mange forskellige samfundsmedicinske opgaver. Du vil bl.a.:

 • Være tilknyttet et eller flere teams af juridiske sagsbehandlere
 • Yde løbende rådgivning til juridiske sagsbehandlere i enkeltsager
 • Yde rådgivning til styrelsen og samarbejdspartnere i mere generelle problemstillinger
 • Bidrage til driftsopgaver som screening af klagesager og sagsfremstillinger
 • Samarbejde med vores mange sagkyndige specialister inden for alle sundhedsfaglige faggrupper, herunder inden for alle lægelige specialer
 • Få medansvar for at sikre, at vi løbende supplerer gruppen af sagkyndige, så vi kan sikre kvalificeret vurdering af alle sager

Kontoret er samfundsmedicinsk uddannelsessted for læger i introduktions- og hoveduddannelse. Du vil som afdelingslæge få vejlederfunktioner og til opgave at medvirke til at sikre, at uddannelsesprogrammer løbende er opdaterede, samt at vi leverer høj kvalitet i videreuddannelsen.

Din uddannelse og erfaring
Vi forventer at du er speciallæge i samfundsmedicin.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Derfor forudsættes det, at du har erfaring hermed og med journalføring i et administrativt system. Vi ser gerne, at du har erfaring fra arbejde i statslig myndighed og helst med klage- eller tilsynsvirksomhed.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Har erfaring med og lyst til tværfaglig rådgivning og samarbejde
 • Har erfaring som vejleder og gerne undervisningserfaring
 • Har erfaring med arbejde i statslig myndighed, gerne med klage- eller tilsynsarbejde
 • Er en god kollega, der vil indgå positivt og aktivt i kontorets samarbejde på tværs af faggrupper
 • Bidrager til en god stemning i kontoret med humor, engagement og åbenhed.

Vi tilbyder
En vagtfri stilling som afdelingslæge på fuld tid med mange personlige og faglige udviklingsmuligheder.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som afdelingslæge efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Ansættelse som afdelingslæge forudsætter, at du har speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til kontorchef, overlæge Jan Greve, tlf. 20520836.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 8. januar 2020 i styrelsens lokaler, Olof Palmes Allé 18 H.

Generelt om styrelsen
Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter og har kompetence til selvstændigt at træffe afgørelse i sager om sundhedsfaglig behandling. Derudover er vi sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Tvangsbehandlingsnævnet, Ankenævnet for Patienterstatningen, Abortankenævnet samt Det Psykiatriske Ankenævn.

Vi er mere end 200 medarbejdere og har tilknyttet ca. 500 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

Styrelsen for Patientklager har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.