Speciallæge i psykiatri med interesse for ældrepsykiatri og affektive lidelser

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Horsens søger en speciallæge som afdelingslæge til en fuldtidsstilling til besættelse snarest muligt eller efter aftale med afdelingsledelsen.

Vi er en afdeling med ca. 220 medarbejdere, hvor der er kort afstand mellem mennesker. Vi samarbejder på tværs for at give bedst mulig behandling og understøtter hinanden i, at vores indsatser lykkes. Afdelingen er beliggende ca. 1½ km. fra centrum med rig mulighed for offentlig transport. Ved ansættelsen får du eget kontor. Speciallæger understøttes af lægesekretærer og stabsmedarbejdere både administrativt og ift. udviklingsopgaver.

Du vil blive ansat som afdelingslæge i Klinik 2, hvor du vil referere til klinikkens funktionsledelse, som består af en oversygeplejerske og en funktionsledende overlæge.
Du vil blive tilknyttet Team for ældrepsykiatri, men opgaver i andre teams kan forekomme – herunder udredningsopgaver. Det tværfaglige samarbejde er det bærende fundament i vores teams, hvor speciallæger, yngre læger, sygeplejersker og psykologer leverer en samlet indsats i patientforløbene.

Som afdelingslæge i klinik 2 får du blandt andet følgende opgaver:

 • Lægefaglige opgaver primært i Team for ældrepsykiatri
 • Forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet
 • Ansvar for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • Medansvarlig for at nå de ledelsesprioriterede indsatser på kvalitetsområdet
 • Varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed over for personalet
 • Instruktionsbeføjelser over for de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling

Vi kan tilbyde:

 • En god arbejdsplads med kompetente kolleger
 • En arbejdsplads som gerne vil udvikle sig
 • Et udfordrende og afvekslende job
 • En velorganiseret kvalitetsorganisation
 • En struktureret introduktion
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Dine kvalifikationer:

 • Speciallæge i voksenpsykiatri
 • Evne til samarbejde
 • Der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre faggrupper samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe med et fleksibelt antal vagter efter aftale.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse:
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%c3%a6ttelse+af+speciall%c3%a6ger

Yderligere oplysninger samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til cheflæge Lisbeth Uhrskov Sørensen mobil 20 47 13 82 eller oversygeplejerske Birthe Jensen på mobil 23 84 52 81

Du kan søge jobbet senest den 24.03.23. Samtaler afholdes i uge 13 efter aftale.

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i klinikkerne, mens sengeafsnittene har en bred vifte af alle patientkategorier.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende på Regionshospitalet Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til det psykiatriske hospital i Region Midtjylland. 

Du kan læse mere om vores afdeling her:  https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen