Speciallæge i Diagnostisk Radiologi søges til Røntgen og Skanning Vikar for speciallæge i diagnostisk radiologi søges til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers (RRA)

Dette job er udløbet

Speciallæge i diagnostisk radiologi søges til en stilling som vikar for overlæge pr. 1. december 2018 og et år frem.

Stillingen ønskes besat med speciallæge i diagnostisk radiologi. Bred uddannelse er en fordel (her tænkes primært på CT- og UL- erfaring), da der er vagtforpligtigelse.
Som speciallæge vil der være undervisningsforpligtigelse af afdelingens uddannelsessøgende yngre læger.
Da vi udfører et bredt spektrum af billeddiagnostiske undersøgelser og fordi mængden af henviste patienter er støt stigende, kan afdelingen indpasse radiologer med forskellige kompetencer og interesser.

Røntgen og Skanning består af et større Billeddiagnostisk-(BD) og et mindre Fysiologisk Klinik (KF) afsnit. BD afsnittet udførte ca. 120.000 undersøgelser i 2017.
Primære henvisere er fra medicinsk-, abdominalkir.-, ortopæd.-, urologisk-, pædiatrisk- og gynækologisk afdelinger samt fra almen og speciallægepraksis.
RRA er screeningshospital for colorectalcancer i Region Midt med deraf afledte BD-undersøgelser.
Undersøgelsesspektret er bredt og udføres bl.a. på en 128 slice- og to high-end CT-scannere. To 1,5T og en 3T MR-scannere samt 4 high-end UL-scannere (GE LOGIQ E9 og Philips).
Aktuelt udføres intervention i UL og mammografi.
Ansøger skal ikke arbejde på KF-afsnittet, som er bemandet med speciallæger i klinisk fysiologi og nuclearmedicin.

Afdelingsledelsen er todelt med ledende overlæge og ledende radiograf.
Medarbejderstaben på BD består af overlæger, to afdelingslæger, to hoveduddannelsesforløb og tre introstillinger. Radiografer/sygeplejersker, SOSU assistenter, sekretærer og serviceassistenter.
Afdelingen er uddannelsessted for radiografer, YL, sekretærer og bioanalytikere.

Daglig åbningstid er kl. 7.30-15.00.
Fra kl. 15.00 til kl. 23.00 har YL forvagt med tilstedeværelse, mens overlægerne har bagvagt på tilkald i samme tidsrum. I weekender og på helligdage strækker vagten sig fra kl. 7.30 til 23.00.
I tidsrummet fra kl. 23.00 til 08.00 beskrives akutte CT-skanninger udført i Randers, Silkeborg og Horsens i en fælles beskriveenhed bemandet med en speciallæge i Horsens.
Hospitalet er et af Region Midts fire Akuthospitaler.

Forventninger til dig vil være, at du arbejder ud fra de syv lægeroller. At du bedrager til at udvikle afdelingen og at du viser dig som en god kollega overfor afdelingens ansatte og samarbejdspartnere samt har for øje, at patienten er i centrum.

Vi tilbyder en ansættelse med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.
En organisation hvori der er mulighed for såvel at arbejde i ret faste tværfaglige teams på de enkelte modaliteter, men også for at være mere allround/bredt arbejdende radiolog.

Der gøres opmærksom på at børneattest i forbindelse med ansættelse vil blive indhentet.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Richter Nielsen på tlf. 78 42 06 01 eller e-mail: henrniel@rm.dk.

Ansøgningen, der skal indeholde stillingtagen til de 7 kompetencer/roller i speciallægeuddannelsen samt CV, skal være modtaget senest mandag den 17.09.18.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale