Speciallæge i børne-og ungdomspsykiatri søges til Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri, Frederiksberg

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge 5 evt. 4 dage ugentligt, med start snarest muligt.

Om Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri
Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri er en privatklinik, som blev etableret tilbage i 2010. På klinikken er vi aktuelt 4 speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri og 4 specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri samt 3 sekretærer.

På klinikken foretager vi udredning af børn, unge og unge voksne i alderen 6 – 25 år.
Vi har mulighed for at foretage en ganske grundig og bred børnepsykiatrisk udredning med brug af relevante psykologiske test samt diagnostiske interviews og samtaler med barnet/den unge hhv. forældre mv.
Udredning foretages altid i samarbejde mellem specialpsykolog og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Vores ramme er fordelagtig både mht. tid og timer, ligesom der er mulighed for diagnostiske drøftelser og sagssupervision både i det enkelte team og i gruppen.
Vi sætter fagligheden højt, og det er os magtpåliggende, at alle børn og unge samt de unge voksne, som udredes her på klinikken, oplever forløbet roligt, trygt og meningsfuldt. Vi lægger vægt på, at der efter udredning følges op, og at familien følges godt til dørs evt. fortsætter på klinikken, såfremt dette ønskes.

Det er os ligeledes magtpåliggende at vi internt, ud over den høje faglighed, har et godt fællesskab og et konstruktivt samarbejde.

Om stillingen
Der vil være en vis fleksibilitet i forbindelse med planlægningen af en arbejdsuge, således at man i en vis udstrækning, kan indrette sig så arbejdet er foreneligt med familieliv og private interesser. Ud over udredning er der på klinikken mulighed for at forestå individuelle behandlingsforløb.

Vores børn, unge og unge voksne kommer oftest med neuropsykiatriske problemstillinger som ADHD og autisme samt medfølgende komorbide tilstande i form af depression, angst, OCD, tics mv. Der er gode betingelser mht. ressourcer både i forbindelse med udredning og behandling.
Det er vigtigt for os, at man har særlig interesse, viden og erfaring mht. neuropsykiatriske problemstillinger og følgetilstande samt at man værdsætter det gode kollegiale samarbejde og et positivt arbejdsmiljø, som er foreneligt med privatlivet.

Løn fastsættes i henhold til nærmere aftale.

Såfremt ovenstående kunne have interesse kan der rettes henvendelse til Yvonne Korsholm på mail YK@centrumbu.dk eller mobil 2040 3878.