Speciallæge i almen medicin søges til Lægeklinik Landsbyen Sølund Vil du være en af vores læger i Danmarks største boform beliggende i naturskønne omgivelser i Skanderborg?

Dette job er udløbet

Region Midtjylland søger endnu 1 speciallæge i almen medicin til lægeklinik på den kommunale institution “Landsbyen Sølund” per 1. november 2020 eller snarest herefter. Vi søger en  læge på 23 timer, der i samarbejde med den nuværende læge, skal varetage den almen medicinske behandling af beboerne på Sølund.
Ansættelsen gælder foreløbig for ca. 6 år med eventuelt mulighed for forlængelse.

Landsbyen Sølund er hjem for ca. 216 voksne mennesker med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau.

Baggrund for stillingen:
Region Midtjylland prioriterer, at der skal være en læge tilstede i dagligdagen i Landsbyen Sølund, da der er tale om en patientgruppe, hvor det ikke ville være muligt at møde op i en almindelig praksis. Derfor har regionen ansøgt ministeriet om godkendelse til etablering af en regionsklinik med en 6 årig forsøgsperiode. Den regionsdrevne almene medicinske klinik skal sikre et alment lægeligt tilbud til beboerne på Sølund og understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og sikre mere lighed i sundhed for denne patientgruppe.

Vi ønsker at have ansat to deltidsansatte læger á 23 timer, da det giver de bedste rammer for lægefaglig sparring samt optimal planlægning, koordinering og fleksibilitet i hverdagen.

Som læge i Lægeklinik Landsbyen Sølund skal du have lyst til at indgå i et tæt og tværfagligt samarbejde med institutionens ledelse og sundhedsteamet, som består af sygeplejersker, psykiater, lægesekretær og fysioterapeuter. Du skal endvidere have interesse for målgruppen, som er karakteriseret ved at have multiple diagnoser, komplicerede problemstillinger og/eller reaktioner i form af selvskadende eller udadreagerende adfærd. En stor del af beboerne har ikke et funktionelt sprog.

I samarbejde med din kollega, vil du skulle varetage følgende opgaver:
•    den almen medicinske behandling af beboerne herunder opfølgning og koordinering med det øvrige sundhedsvæsen
•    konsultationstider i klinikken og hos beboere, som ikke kan møde op
•    telefontid, hvor personalet kan ringe ind, samt besvarelse af mails
•    årlige helbredsundersøgelser og sikre opfølgning herpå
•    medicinbestilling og ajourføring af FMK
•    udfyldelse af attester, erklæringer, journaler samt ydelsesregistrering
•    deltage i møder med regionen, ledelsen på Sølund, sundhedsteamet, pårørende m.fl.
•    tage initiativ, koordinere og styrke det tværfaglige samarbejde med personalet samt supervisere personalet i komplekse borgerforløb

Praktiske oplysninger:
Ansættelsessted er Strategisk Styring og Analyse, Region Midtjylland med tjenestested i Landsbyen Sølund. Du skal i fællesskab med den lægelige kollega varetage den almen medicinske behandling i Landsbyen Sølund på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00 ved fremmøde.

Der arbejdes med Novax journalsystem.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og der indhentes udvidet straffeattest.
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte:
Kontorchef Anne Birgitte Jæger på telefon 24238910 eller mail anjaeg@rm.dk.

Du kan endvidere læse mere om Landsbyen Sølund på https://solund.dk/

Ansøgningsfristen er den 27. august 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 37.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.