Specialist /specialpsykolog søges til Klinik for PTSD og Angst, Enhed for Angst og OCD pr. 1. februar 2024 Klinik for PTSD og Angst omfatter foruden Enhed for Angst og OCD, Enhed for PTSD, incl., veteraner samt Enhed for PTSD i Gødstrup.

Dette job er udløbet

Vi søger en specialpsykolog/specialist i psykopatologi eller psykoterapi, der dels skal være tilknyttet udredningsenheden i ADA, og dels teamkoordinator i Enhed for Angst og OCD (40/60). Enhed for Angst og OCD, tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med OCD, PTSD og angstlidelser på hoved- og regionsfunktionsniveau.

Enheden har ca. 25 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der er opdelt i 2 team. Behandlingen består af udredning og psykoterapi (individuelt eller i gruppe), medikamentel behandling og monitorering af denne, samt fysioterapi.

 

Arbejdsområde

Som teamkoordinator i Enhed for Angst og OCD

 • får du ansvaret for at forestå behandlingskonferencer
 • giver du supervision til et team af 5-6 psykologer
 • har du selvstændige behandlingsforløb med baggrund i kognitiv adfærdsterapi
 • har du samarbejde med klinikker og sengeafsnit på tværs i ADA

Du skal varetage udredning og psykoterapeutisk behandling af patienter med angstlidelser, herunder OCD og PTSD inden for rammerne af de regionale behandlingspakker, men skal også kunne varetage yderligere differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.
Som psykolog i udredningsenheden skal du:

 • varetage klinisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplanlægning
 • varetage psykopatologisk diagnostisk udredning

I begge roller forventes det at du

 • medvirker til formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom
 • medvirker til koordinering samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • forestår tværfaglig supervision og undervisning
 • medvirker til kvalitetsudvikling og evt. forskning

 

Vi søger en psykolog med

 • gode samarbejdsevner
 • erfaring med kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af målgruppen
 • erfaring med PSE
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • gode formidlingsevner
 • interesse for udvikling og forskning

Vi kan tilbyde

 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • en organisation med fokus på forskning og udvikling.

Klinikken hører under Afdeling for Depression og Angst, som har til huse på Skejby Sygehus.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Ledende psykolog Tue Hartmann  tlf. 24 60 57 66 eller
Ledende fysioterapeut Lene Nyboe, tlf. 20 15 81 09.

Ansøgningsfrist d. 1. december 2023.

Ansættelsessamtaler planlægges til d. 7. december 2023.

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.