Spændende stilling som Serviceleder til Serviceafsnittet på Regionshospitalet Horsens Kunne du tænke dig et spændende job i en udviklingsorienteret serviceafdeling med gode kollegaer?

Dette job er udløbet

Så er et job som serviceleder måske noget for dig…

Vi søger en erfaren serviceleder, som brænder for at arbejde med serviceassistentkonceptet, at være personaleleder med stort P samt bidrage til, at vi lykkes som afdeling hver dag.
Hvis du synes, at arbejdet med ledelse, udvikling og planlægning er vigtigt og interessant, så er det dig, vi mangler. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Vi tilbyder en spændende – og til tider travl – hverdag med gode kollegaer og medarbejdere, hvor der er plads til ambitioner, gode ideer, humor, faglighed og udfordringer. Vi vægter fleksibilitet, samarbejde, et godt arbejdsmiljø, og at der er gode muligheder for selv at påvirke opgaver og arbejdsdag.
Vi er et mindre hospital, hvor der er kort fra aftale til handling, og vi sætter en ære i at finde fleksible løsninger til gavn for klinikken og i sidste ende patienterne.

Service & Teknik er en samlet serviceafdeling på Regionshospitalet Horsens, der varetager rengørings- og serviceopgaver, afdelingskøkkenarbejde, portørfunktioner, transportopgaver, linneddepot, sengehåndtering, hospitalskøkken, forsyninger samt de tekniske områder.
Området beskæftiger ca. 350 veluddannede og engagerede medarbejdere, der varetager afdelingens mange tværfaglige servicefunktioner, i tæt samarbejde med de kliniske og ikke-kliniske serviceafdelinger samt øvrige afdelinger på hospitalet.

Serviceområdet ledes af fire serviceledere, der i tæt samarbejde, har det daglige personale- og driftsansvar for hver sin servicegruppe med ca. 40-60 serviceassistenter.

I serviceområdet indgår endvidere en kvalitets- og driftskoordinator samt udviklings- og kvalitetskoordinator, der har ansvaret for de tekniske kalkulationer, de administrative opgaver, elevansvarlige, udarbejdelse af arbejdsinstruktioner samt rulleplaner, kvalitetsstyring efter INSTA 800 og NIR, samt øvrig bistand og afløsning for servicelederne.
Servicelederne refererer til servicechefen og i dennes fravær teknisk chef, der sammen udgør en fællesledelse af Service & Teknik.

Dit arbejdsområde:

 • Du varetager, i tæt samarbejde med de øvrige serviceledere, de samlede daglige personaledialoger samt driftsmæssige funktioner, herunder ansættelse og styring af personale- og materialeforbrug.
 • Du medvirker til at sikre et helhedssyn i forhold til det samlede serviceområde, samt bidrage til et godt samarbejde og godt arbejdsmiljø i servicegrupperne samt med hospitalets øvrige afdelinger og personale.
 • Du udarbejder i samarbejde med driftskoordinator bemandingslister, tilrettelæggelse af ferie, afspadsering samt forefaldende ad-hoc opgaver.
 • Du varetager MUS-samtaler, sygefraværssamtaler samt andre samtaler med medarbejdere af forskellige karakter
 • Du foretager lønindberetning samt diverse andre afvigelser på it-systemet.
 • Du medvirker ved personaleinstruktion, opfølgning, kvalitetskontrol, kursus og efteruddannelsesplanlægning.
 • Kontakt til leverandører og øvrige eksterne samarbejdspartnere.

Dine kvalifikationer:
Vores ønske er, at du

 • Brænder for personaleledelse og har ambitioner om at bidrage til udvikling af servicegrupperne til at samarbejde og føle ejerskab og tage ansvar for deres områder
 • Har viden, kendskab til og gerne erfaring med rengørings- og hygiejnefunktioner.
 • Har erfaring fra lignende lederstilling, gerne fra hospitalsvæsenet.
 • Værdsætter samarbejde og godt arbejdsmiljø

Vi søger således en kollega med stærke kommunikative og pædagogiske kompetencer, som brænder for at skabe de bedste forudsætninger for at udvikle serviceassistentkonceptet og skabe et godt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.
Du skal have evner for og lyst til at samarbejde med faggrupper på tværs af hele hospitalet samt samarbejde på tværs i egen afdeling.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Fleksibelt efter opgaverne.
Aften og weekendvagter kan forekomme.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation. Stillingen er omfattet af ny løn med et forhandlingsgrundlag på løntrin 34 + overenskomstbestemt grundlønstillæg – pr. måned samt pensionsordning i henhold til overenskomst. Der kan evt. forhandles kvalifikationstillæg.

Du kan Her læse funktionsbeskrivelsen for serviceleder
Du kan Her læse mere om afdelingen og hospitalet

Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link.
Vil du høre mere kan du henvende dig til Servicechef Torben Brix Mortensen, Tlf. 20 75 59 12 frem til udgangen af december. Herefter kan du henvende dig til Teknisk chef René Mørch Kjellerup, tlf. 51 30 01 00.
Der vil i ansættelsesprocessen blive brugt personlighedstest.

Ansøgningsfrist er søndag d. 23. januar 2022.
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 5 og 6.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Om Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens er områdehospital for ca. 213.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.

Vi varetager akut og planlagt hospitalsbehandling samt uddannelse, udvikling og forskning, og hvert år hjælper vi ca. 2.000 nye borgere til verden.

Regionshospitalet Horsens er i konstant udvikling både teknologisk og organisatorisk og har i en årrække været frontløber inden for nye, innovative løsninger. Vi arbejder for et hospitalsvæsen, hvor patienten får et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet – og inddrages som aktiv partner i sit forløb.

Hospitalet har ca. 1.550 ansatte svarende til ca. 1.400 årsværk. Hvert år udskrives ca. 30.000 patienter herfra. Vores indlagte patienter er her i snit knap tre dage pr. person. Ud over Regionshospitalet Horsens består vi også af Livsstilscenter Brædstrup og Skanderborg Sundhedscenter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.