Reservelæge til introduktionsstillinger ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital En introduktionsstilling ved Lungesygdomme er ledig fra 1. marts 2020 (6620-11-01-i-02) og en introduktionsstilling er ledig fra 1. maj 2020 (6620-11-01-i-01).

Dette job er udløbet

Som led i stillingen i det lungemedicinske speciale er der etableret en rotationsordning i afdelingens afsnit.

Du opnår således kompetence indenfor

  • lungemedicinsk stuegang
  • lungemedicinsk og allergologisk ambulatoriefunktion
  • lungecancerudredning
  • udredning af interstitiel lungelidelse
  • transplantationsudredning
  • modtagelse og behandling af den ”brede” intern medicinske patient

Herudover har vi i Lungesygdomme fire strategiske indsatsområder for vores uddannelsessøgende læger. Inden en evt. ansættelse vil vi sammen afklare, hvor dit primære interesseområde ligger.

  1. Læge med forskningsinteresse. Vi tilbyder dig samtale med professor og forskningsansvarlig overlæge og vil lægge en individuel plan for udvikling af din forskningsinteresse.
  2. Læge med interesse for praktiske håndgreb – ultralyd, drænanlæggelse, bronkoskopi. Vi lader dig starte i det afsnit, der primært varetager disse indgreb, så vi sikrer din oplæring og dermed din erfaringsudvikling.
  3. Læge med interesse for administration – skemalægger, UKYL-føl, UTH, organisation og ledelse. Vi har erfarne læger, der besætter disse poster, og vil lade dig følge ét af områderne for med tiden selv at stå for én eller flere opgaver.
  4. Læge med interesse for klinikken indenfor det medicinske område. Områder som ilt og ventilationsstøtte, respiratorbehandling, high-flow iltbehandling. Udredning og behandling. Respirationsfysiologi og belastningsundersøgelser.

Du får mulighed for hyggeligt samvær med dynamiske kolleger og vil blive opfordret til at tage del i forskningen ved afdelingen. Vi prioriterer undervisning og udvikling højt.
Ansættelsesvarighed er 1 år.

Stillingen er forudsat færdiggørelse af KBU. Der erhverves erfaring indenfor intern medicin og specielt lungemedicin.

Stillingen er klassificeret til introduktionsstilling i intern medicin.

Du indplaceres i den normale dagtjeneste og i fælles medicinsk tilstedeværelsesvagt med deltagelse i Akut fællesvagten i Akutafdelingen samt vagt på sengeafsnittet.

Kontakt evt. ledende overlæge Pernille Hauschildt på 7846 2076/2311 2076 eller på perhau@rm.dk for nærmere information.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.