Reservelæge til Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg Et barselsvikariat for reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020 og 6 måneder frem.

Dette job er udløbet

Vi søger en læge med interesse og erfaring for pædiatri, som på sigt stiler mod en speciallægeuddannelse i faget.

Om stillingen 
Det forventes, at lægen går i delt 10-skiftet forvagt på tjenestestedet. Lægerne indgår i stuegangsfunktionen samt i ambulatoriearbejdet med selvstændige ambulatoriespor under supervision. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt, og det forventes, at lægen indgår i alle disse arbejdsområder.

Om afdelingen
Børn og Unge i Viborg er en af Region Midtjyllands fire børneafdelinger. Afdelingen har hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske specialer. Børn og Unge har 31 senge og et stort for- og efterundersøgelsesambulatorium.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen, tlf. 7844 5402.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt og Børn og Unge på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 1. januar 2020. Vi forventer at holde samtaler snarest efter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.