Reservelæge søges til introduktionsstilling i thoraxkirurgi ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Thoraxkirurgisk Sektion, er en et-årig introduktionsstilling (6620-26-34-i-03) ledig til besættelse den 1. marts 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hvis du har interesse indenfor især kirurgi, men også ønsker at snuse til kardiologiske, lungemedicinske og anæstesiologiske problemstillinger samt evt. har et ønske om forskning, vil en introduktionsstilling i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi være interessant for dig. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram, og afdelingen deltager i studenterundervisning.

Stillingen har vagt på tjenestestedet fælles med Karkirurgisk Sektion alle dage. Vagthyppigheden er otte-skiftet, og belastningen i nattetimerne er moderat. Udover vagtfunktion er der dagtidsfunktion fra 08.00 til 16.00/17.00/18.00. Stuegang foregår med mulighed for supervision. Ambulatoriearbejde varetages af speciallæger, og journalskrivning udføres kun i begrænset omfang af afdelingens reservelæger.

Afdelingen tilbyder et uddannelsesmiljø med stærkt fokus på kirurgiske færdigheder og oplæring, da det daglige arbejde foregår på operationsgangen, hvor afdelingens reservelæger assisterer til hjerte- og lungekirurgiske indgreb. Der vil være god mulighed for træning af dissektions- og suturteknikker inkl. oplæring i mindre, selvstændige indgreb som veneudtagning til bypasskirurgi, pleuradrænanlæggelse og bronkoskopi. Endvidere vil man opnå erfaring med præ- og postoperativ optimering, vurdering og behandling af kirurgiske patienter fra indlæggelse til udskrivelse samt få basale færdigheder vedrørende kardiologiske og lungemedicinske problemstillinger og håndtering heraf (atrieflimren, hjerteinsufficiens, lungeødem, DVT, pleuraeffusion, KOL, lungeemboli, pneumoni, osv.).

Afdelingen har et tæt samarbejde med Kardiologisk, Lungemedicinsk og Anæstesiologisk Afdeling, hvorfor man også har mulighed for at opleve tværfagligt samarbejde samt snuse til samarbejdsspecialerne. Afdelingen har gode forskningsfaciliteter med et selvstændigt forskningsafsnit og en velfungerende dyreeksperimentel forskningskælder.

Løn- og ansættelsevilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.