Reservelæge, introduktionsstilling Akut Medicin, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Vi har en introduktionsstilling i Akutmedicin ledig til besættelse i Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital med start den 1. september 2023 eller snarest derefter (stillingsnummer 6620-37-15-i-04).

Dette job er udløbet

Akutafdelingen er den primære indgangsdør for akutte patienter til Aarhus Universitetshospital, og afdelingen varetager visitation, modtagelse og behandling af et bredt udsnit af akutte patienter. I afdelingen arbejder vi i et dynamisk og tværfagligt miljø med patienten i fokus og med mulighed for dialog med alle specialer i huset.
Afdelingen er kendetegnet af engagerede kolleger og et samarbejde på tværs af alle faggrupper i modtagelsen af den akutte patient. Uddannelse og supervision er en central og vigtig del af arbejdet i afdelingen, hvor akutlægen er rollemodel og kulturskabende for nyuddannede læger.

Vi tilbyder

 • En afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde og en ambition om at blive landets førende akutafdeling
 • Et udfordrende og spændende job, hvor du vil være en del af udviklingen indenfor akutmedicin
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig uddannelse og udvikling med fokus på akutmedicinske kompetencer.

Vi søger en introduktionslæge, som

 • sætter patientsikkerheden i højsæde – også når der er travlt
 • ønsker at arbejde i en afdeling, hvor to dage ikke ligner hinanden
 • vil være med til at sætte ambitionerne højt i det nye speciale
 • kan være med til at skabe flow i afdelingen
 • ønsker at deltage i den daglige kliniske vejledning af KBU-lægerne samt være rollemodel for disse læger
 • har lyst til at arbejde i en afdeling med et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaver i stillingen

Som introduktionslæge vil du få en alsidig hverdag med modtagelse og vurdering af akutte patienter. Du vil få tjeneste i traumecenteret med modtagelsen af ustabile eller uvisiterede patienter, der skal vurderes og afklares. Du vil også få tjeneste i AKUT VOKSEN med modtagelse af stabile medicinske og kirurgiske patienter. Endelig vil du møde skadestuepatienter til behandling af mindre skader. Der vil ikke være tjeneste i børneafdeling eller psykiatrisk modtagelse.

Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Akutafdelingen modtager alle typer patienter fra et område med 300.000 borgere og er samtidigt traumecenter for hele regionen ved komplekse tilskadekomne. Afdelingen består aktuelt af skadestue, traumecenter, Akutmodtagelse, plan 3 med i alt 40 senge, lægevagt, hospitalsvisitation og Center for Akutforskning.

 • Traumecenteret modtager akut kritisk syge patienter, der er ustabile eller uvisiterede. Desuden varetager traumecenteret beredskabsfunktion ved storulykker, koordinering af meldte patienter på vej og akutsygehusets sengekapacitet
 • Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader
 • Afdelingen rummer tillige lægevagtens call center og konsultation
 • Akutmodtagelsen afsnit 1 og 2 modtager uafklarede medicinske og kirurgiske patienter til indlæggelse
 • Akut Børn modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske børn til korttidsindlæggelse
 • Akut Psykiatri modtager patienter med akutte psykiatriske problemstillinger
 • Hospitalsvisitationen visiterer alle akutte patienter til Aarhus Universitetshospital

På lægesiden er afdelingen aktuelt bemandet med en cheflæge, otte overlæger, otte afdelingslæger, 12 læger i klinisk basisuddannelse, syv læger i introduktionsstilling i Akutmedicin, fem læger i hoveduddannelse til Akutmedicin og læger i hoveduddannelse til Almen medicin samt en professor i Akutmedicin.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram for stillingen, der kan tilgås på videreuddannelsen-nord.dk. Stillingen har dag-, aften- og nattjeneste i et 16-skiftet vagtrul.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Charlotte Green på charcarl@rm.dk for yderligere information.

Elektronisk ansøgning skal være os i hænde senest den 8. juni 2023. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 24, 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.