Regionspsykiatrien Vest søger speciallæge i almen medicin med særlig interesse for psykiatri Regionspsykiatrien Vest søger speciallæge i almen medicin med særlig interesse for psykiatri - og med lyst til at være med til udvikle og implementere en ny behandling med magnetstimulation (TMS)

Ansøgningsfrist: 16/08/2020 Psykiatri og Social

Vil du være med til at bidrage til vores vision om at være mulighedernes psykiatri?
Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling, der er i gang med at arbejde hen imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup 2021.
– Så er det måske dig, vi søger!

Vi søger en speciallæge i almen medicin på fuldtid eller efter aftale. Stillingen er til besættelse 1. september 2020 eller efter aftale.
Du vil have mulighed for at søge dispensation, så du kan ansættes som afdelingslæge, og hvis det har interesse, vil der også være mulighed for at indgå i ledelsesarbejde.
 
Dit job
Du vil være en del af et specialiseret team, som varetager klinisk undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter med affektive lidelser. Vores fokus er, at enhver borger skal mødes med omsorg, effektivitet og høj faglighed.

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle vores faglighed og behandlingsmetoder. Det gør vi gennem nysgerrighed, åbenhed og videndeling, hvorfor en del af dit job også bliver at varetage intern undervisning og vejledning, ligesom du kommer til at indgå i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

I dit arbejde skal du ligeledes indgå og stå for udviklingen og implementeringen af en ny behandling, magnetstimulation (TMS). Magnetstimulation påvirker hjernen med et magnetfelt, der fremkalder en ganske svag strøm i hjernevævet, hvilket har vist sig at have en god effekt på depressive patienters symptomer.
I forbindelse med opgaven tilbyder vi uddannelse, kurser og studiebesøg, så du vil blive klædt på til opgaven samtidig med, at du løbende kan holde dig fagligt opdateret.
 
Derfor søger vi en speciallæge i almen medicin der:

  • Har interesse for at arbejde med patienter med psykiske lidelser, særligt affektive lidelser
  • Der har gode kommunikative evner og som forstår at indgå i et tværfagligt fællesskab omkring patienterne
  • Er god til at skabe struktur og overblik i en til tider kaotisk hverdag
  • Er engageret og fleksibel og har gode samarbejdsevner
  • Vil deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter
  • Vil være med til at udvikle og implementere TMS i Regionspsykiatrien Vest

Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen – økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for fagspecifikke områder og/eller ledelse. Regionspsykiatrien Vest har sin egen psykiatrisk forskningsenhed, hvorfor der desuden vil være gode muligheder for at bidrage til forskning.
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.
Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller. Du bedes fremsende ansøgning inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens indhold og drøftelse af evt. særlige ønsker, kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Janne Rezagi, tlf.: 2154 4604.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 16. august 2020
 
Samtalerne forventes afviklet i uge 34.

Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland, med ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spekter af psykiatriske lidelser.

Regionspsykiatrien Vest er én psykiatrisk afdeling, p.t. med adresser i Herning og Holstebro.
Regionspsykiatrien Vest er inde i en markant udvikling. Vi arbejder målrettet frem imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup i 2021, i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest.

Vi arbejder ud fra vores vision, hvor vi gerne vil kendes på at være mulighedernes psykiatri. Vi vil være banebrydende, konkurrencedygtige og fokusere på patienterne og de gode samarbejdsrelationer. Vi arbejder på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.