Regionshospitalet Randers søger speciallæge i kardiologi til afdelingslæge stilling. Medicinsk afdeling, Hjertemedicinsk afsnit søger afdelingslæge til 1/3-2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

i leder efter en afdelingslæge som vil indgå i et team hvor aktiv og positiv udvikling er i fokus tværfagligt.
Vores nye afdelingslæge skal have lyst og vilje til ikke blot egen faglig udvikling, men også udvikling inden for ledelse, organisation og tværfag undervisning i Hjertemedicinsk team.
Vi er i gang med spændende udvikling inden for både den kardiologiske blok men også i samarbejde med vores kollegaer fra andre team som geriatri og infektionsmedicin.
Vi har et aktiv forskningsmiljø inden for kardiologien som der er mulighed for at deltage i og som inden for de sidste år har produceret forskning som har ændret internationale retningslinjer.
Værdierne ordentlighed, ansvarlighed og faglighed anser vi som grundværdier over for vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. De er sammen med kontinuerlig udvikling af det kardiologiske fagområde vores fokus både i vores daglige arbejde og i udviklingen af vores langtidsstrategi.
Vi søger kollegaer til et afsnit som består af hjertemedicinsk sengeafsnit MSC med 18 senge, en akut hjerteklinik (HAK) som er åben imellem kl. 8 og kl. 17 på hverdage, en hjerte-CT funktion samt en stor og dynamisk hjerteklinik.
Du vil man have del i alle funktioner i teamet samt deltage i vores vagt som kardiologisk bagvagt. Antallet af vagter per. mdr. aftales med afdelingsledelsen efter ønsker.
Lige nu er der ansat 6 kardiologiske speciallæger, hvor af 1 er på deltid.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.
Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.
Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet kardiologi også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin.
Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.
Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.
Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved
• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest torsdag d.26/11-2021
Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Ved ønske om yderligere oplysninger:
Ledende Overlæge Pernille Sarto (persar@rm.dk/telefon 78421601)
Specialeansvarlig Overlæge Bo Løfgren

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.