Regionshospitalet Randers søger afdelingslæge med speciale i reumatologi Medicinsk afdeling søger afdelingslæge til 1. juni 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi leder efter en afdelingslæge som vil indgå i et team hvor tværfagligt samarbejde og kontinuerlig udvikling til glæde for vores patienter med gigt og bindevævssygdomme er i fokus.

Vores nye afdelingslæge skal have lyst og vilje til ikke blot egen faglig udvikling, men også udvikling inden for ledelse, organisation og tværfaglig undervisning både i eget team og på tværs af Medicinsk afdeling.

Værdierne ordentlighed, ansvarlighed og faglighed anser vi som grundværdier over for vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. De er sammen med kontinuerlig udvikling af det reumatologiske fagområde vores fokus både i vores daglige arbejde og i udviklingen af vores langtidsstrategi. Lige nu arbejder vi på at få indført vaskulær ultralyd i Klinik for Gigt og Bindevævssygdomme med daglige subakutte tider.

Vi søger en kollegaer vil deltage i stuegangsarbejde på sengeafsnit MSB, i den ambulante aktivitet i Klinik for Gigt og Bindevævssygdomme samt i vores arbejde med behandling af medicinske patienter i akutafdelingen. Du vil ligeledes skulle deltage i vores samarbejde i Center Øst med AUH og Regionshospitalet Horsens hvor vi laver undervisning, kvalitetsforbedrende arbejde samt forskning.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 250.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet reumatologi også specialerne hepato-gastroenterologi, kardiologi, lungemedicin, geriatri, endokrinologi og infektionsmedicin.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved

• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest d. 21/4-21.

Samtaler afholdes på Regionshospitalet Randers d. 29/4-21

Ved ønske om yderligere oplysninger:

Ledende Overlæge Pernille Sarto (persar@rm.dk/telefon 78421601)
Specialeansvarlig Overlæge Peter Mosborg (petepete@rm.dk/ telefon 78420882)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.