Regionshospitalet Gødstrup Hjertesygdomme Introduktionslægestilling Introduktionslæge til Hjertesygdomme - en mulighed for at arbejde i det nye supersygehus Gødstrup

Dette job er udløbet

Til Hjertesygdomme Regionshospitalet Gødstrup søger vi en introduktionslæge i ‘Intern medicin’ pr. 1. februar 2023 eller efter aftale.

 

Organisation og funktion

Aktuelt er vi på afdelingen 13 overlæger og 1 afdelingslæge. Der er fem hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen. Vi har løbende 5-7 introduktionslæger ansat, og et varierende antal HU-læger i tilgrænsende specialer.

 

Hjertesygdomme er både i Gødstrup og i Center for Sundhed i Holstebro.

I Gødstrup er der sengeafsnit med plads til 27 patienter, og deldøgnsafsnit med 5 sengepladser. Modtagelsen af de visiterede akutte hjertepatienter i Gødstrup foregår direkte i afdelingen.

Derudover er der en stor ambulant funktion som bredt dækker udredning, behandling og kontrol indenfor det kardiologiske speciale, for borgerne i den vestlige del af regionen. Afdelingen har også et stort kardiologisk forskningsafsnit – Universitetsklinik for diagnostik, behandling og rehabilitering af iskæmisk hjertesygdom.

Der er invasiv kardiologisk funktion i Gødstrup, hvor Hjertelaboratoriet er bestykket med to rum til pacemakerimplantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT og Hjerte-MR, og med tæt samarbejde mellem radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling

I Center for Sundhed i Holstebro er der en hjerteklinik med aktivitet alle hverdage.

 

Uddannelse er et prioriteret område i afdelingen

Arbejdet er tilrettelagt således, at der er i ambulatoriefunktioner er tæt tilgang til supervision, ligesom der i både stuegangsfunktioner og i akutte funktioner er meget tæt tilgang til speciallæger. Yngre læger går i såkaldt ”makkerskab” med mere erfaren kollega. Introduktionslægen har derfor mulighed for en hurtig og tryg kompetenceudvikling til gavn for patienterne, den uddannelsessøgende og afdelingen.

Ved starten af ansættelsen i introduktionsstillingen aftaler vi foreløbige uddannelsesmål for din ansættelse. Introduktionsperioden indeholder en fastlagt plan hvor du introduceres til de store sygdomsgrupper i kardiologien, er ’føl’ i de funktioner du på sigt skal varetage selvstændigt og starter oplæring i ekkokardiografi. Det forventes at du ved ansættelsens start har gennemlæst Den Nationale Behandlingsvejledning som findes på cardio.dk indenfor de 4-5 største sygdomsområder (AKS, stabil iskæmisk hjertesygdom, hjerteklapsygdom, hjertesvigt og AFLI).

Der  udarbejdes i samarbejde med din hovedvejleder løbende individuelle uddannelsesplaner, som tilgodeser dine behov, styrker og med samtidig fokus på at forbedre dine kompetencer. Afdelingen bruger kompetenceskemaer til evaluering af både vagt og klinik, og prioriterer vejledersamtalerne.

I Hjertesygdomme er der både forvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Forvagten består af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling. Bagvagten består af speciallæger og læger i slutningen af hoveduddannelsesstilling.

 

Ansættelsesforhold

Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der gives tillæg efter Ny Løn ved afsluttet ph.d.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Cheflæge Troels Niemann, mob. 30709012 eller Uddannelsesansvarlig ledende overlæge Christian Møller Pedersen, mob. 29456089

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 12. december 2022

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.