Vagtlæger til Region Midtjylland søges

Dette job er udløbet

Region Midtjylland søger vagtlæger til lægevagten i Holstebro køredistrikt. Vagterne vil som udgangspunkt udgøre visitations-, konsultations- og besøgsvagter, og de vil være fordelt ligeligt på nat/dagvagter, hverdags- og helligdagsvagter.

Vagterne skal tages på vegne af Klink for Almen Medicin, der i september næsten fordoblede antallet af patienter i klinikken. Klinikken er derfor er travlt beskæftiget med at tage godt imod de nye patienter og en del af deres vagtforpligtelse ønskes besat af læger uden ansættelse i klinikken.

Der er 2,5 ledige vagtsæt, og du vil skulle varetage et helt eller et halvt vagtsæt. Ønsker du mindre, hører vi dog også gerne fra dig.

Vagterne for perioden 1. januar 2023 – 30. april 2023 er allerede skemalagt. Vagter herefter vil du selv have mulighed for at komme med ønsker til.

Kompetencer – vi forventer at du:

  • enten er speciallæge i almen medicin med ydernummer eller vagtydernummer i Region Midtjylland
  • eller er i en hoveduddannelsesstilling i almen medicin fase 2 eller 3 med selvstændigt vagtydernummer i Region Midtjylland. Som læge under uddannelse, vil du kun blive tildelt de vagttyper, du jf. vagtinstruksen kan besidde.

Aflønning

Aflønning sker via ydelseshonorering.

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at vide mere så kontakt AC fuldmægtig Grethe Søndergaard på grsoen@rm.dk eller tlf. 2964 6265.

Er du interesseret?

Ansøgningsfrist er søndag d. 27. november 2022 kl. 23.59. Ansættelse vil være den 1. januar 2023 eller snarest derefter.

I ansøgningen bedes du angive, om du ønsker et helt eller et halv vagtsæt. Sammen med ansøgningen og CV bedes du endvidere vedhæfte relevante eksamens- og uddannelsesbeviser.

Jf. vagtinstruksen er læger med tildelte vagter i vagtskemaet ansvarlige for vagtens overholdelse. Det vil også være gældende i denne ansættelse. Herudover må en vagtlæge max afholde 10 vagter pr. måned, beregnet som et gennemsnit over en periode på fire måneder.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.