Psykologer søges til Enhed for Personlighedsforstyrrelser, ADA Aarhus Universitetshospital Skejby, Psykiatrien Klinisk Psykolog Enhed for Personlighedsforstyrrelser, ADA Aarhus Universitetshospital Skejby, Psykiatrien

Dette job er udløbet

I Enhed for Personlighedsforstyrrelser har en af vores faste medarbejdere valgt at søge nye udfordringer og vi har derfor en fuldtids stilling som klinisk psykolog ledig til besættelse pr. 01.05. eller snarrest derefter. Grundet ubrugte midler har vi ligeledes et 1årigt fuldtids vikariat ledigt til besættelse, pr. 01.05.21, eller snarest derefter.
Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet løbende etableres forskningsprojekter vedrørende forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser.
Enhed for Personlighedsforstyrrelse er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelse og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse, Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Enhed for Sexologiske lidelser. Klinikken ledes af Psykolog Rikke Bøye og Overlæge Charlotte Freund.

Arbejdsområde

Psykologen skal primært varetage psykoterapeutisk behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse, men skal også kunne varetage findiagnostik af nye patienter og differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykoanalytisk orienteret terapi i forhold til enhedens målgruppe
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • rutineret erfaring med såvel SCID-II/SCID-5-PD og PSE
 • rutineret erfaring med EPJ
 • opnået autorisation
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for specialisering i terapeutisk behandling af målgruppen
 • mulighed for specialisering i diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til målgruppen
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikledelsen v/ overlæge Charlotte Freund eller ledende psykolog Rikke Bøye (tlf. 7847 2170).

Ansøgningsfrist: d. 18.04.21   Ansættelsessamtaler d. 26.04.21

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.