Psykolog til team for personlighedsforstyrrelse i Regionspsykiatrien Horsens En fuldtidsstilling som psykolog i team for personlighedsforstyrrelse er ledig til besættelse 1.9 2020, eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 17/08/2020 Regionspsykiatrien Horsens

Vi søger en psykolog som har kendskab til udredningsarbejde og den mentaliseringsbaserede behandlingsmetode. Stillingen er med reference til funktionsledelsen i Klinik K2, og er placeret i team for personlighedsforstyrrelser. Her vil du indgå i et tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker og psykologer, sekretærer og socialrådgiver. Teamet er et mindre team som indgår i et større fælleskab med de øvrige teams i Klinik K2.

Dine arbejdsopgaver:

 • varetagelse af behandleransvaret for et aftalt antal patienter
 • varetagelse af individuelle terapeutiske forløb
 • udredningsopgaver
 • psykoedukation og pårørendearbejde
 • psykologisk testning
 • deltagelse i gruppeterapeutisk arbejde

Vi forventer, at du:

 • I dit uddannelsesforløb har arbejdet med patienter med personlighedsforstyrrelser
 • Har lyst og interesse i målgruppen af patienter
 • har mod på oplæring i PSE og Wais
 • kan arbejde selvstændigt
 • har evne til at skabe og holde overblik
 • Erfaring med journalføring i midt EPJ

Som person er du: 

 • god til at samarbejde og skabe relationer
 • udadvendt og god til at skabe kontakt/være opsøgende
 • formår at tage initiativ
 • en god formidler – både mundtligt og skriftligt
 • struktureret og god til at organisere dit arbejde

Vi kan tilbyde:

 • intern og ekstern supervision på specialistniveau
 • en arbejdsplads med gode kolleger og en velfungerende klinik
 • et udfordrende og afvekslende job
 • en velorganiseret kvalitetsorganisation
 • en struktureret introduktion med mentorordning
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Om Regionspsykiatrien i Horsens (RPH)
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.
RPH har ca. 180 medarbejdere. Der er 2 sengeafsnit, afsnit O1 og afsnit O2 samt 3 klinikker henholdsvis Klinik 1, 2 og 3 for psykiatriske lidelser. Afsnit O1 er et skærmet afsnit med 23 senge. Afsnit O2 er et lukket, intensivt afsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.

Klinik 1 består af 3 teams:

 • Team for psykoser og nyopdaget skizofreni
 • Team for ADHD
 • Team for Retspsykiatri

Klinik 2 består af 5 teams:

 • Team for mani og depression
 • Team for personlighedsforstyrrelser
 • Team for angstlidelser
 • Team for ældrepsykiatri
 • Team for psykiatrisk udredning

Klinik 3 består af:

 • Psykiatrisk Akutteam
 • ECT enheden

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed, og de lokale værdier, som er troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed og fleksibilitet
 • et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • at udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med patient og pårørende i opgaveløsningen
 • at være imødekommende overfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere

Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos funktionsledende overlæge Kirsten Larsen eller psykolog Mie Skovgaard Andersen på telefon 78 47 50 00

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og psykologforeningen, samt mulighed for lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist: den 17.8.2020
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 24.8

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.