Psykolog til Enhed for unge med depression, Psykiatriens Hus Aarhus Vi søger 1 psykolog med start 1. december 2022. Stillingen er på 37 timer.

Ansøgningsfrist: 03/10/2022 ADA Psykiatriens Hus

Har du lyst til at blive en del af et stærkt team med høj faglighed og stort engagement, hvor kerneopgaven er behandle depression hos unge så de kan komme videre med deres liv? Vi arbejder ud fra en fælles faglig referenceramme i medfølelsesbaseret terapi for at øge selvindsigt, selvomsorg og robusthed hos den unge.

Enhed for unge med depression er et tilbud som er målrettet patienter i alderen 18-24 år, der efter udredning hos privatpraktiserende psykiater eller ved et ambulatorium i psykiatrien har fået en diagnosen moderat depression og er sat i behandling med antidepressiv medicin.

Tilbuddet består af et behandlingsforløb indeholdende ca. 4 individuelle samtaler med en behandler (både face-to-face og/eller over video), 8 sessioner med psykoeducation eller gruppeterapi og pårørendearrangement, samt en afsluttende samtale. Under forløbet har egen læge det medicinske behandlingsansvar i shared care med os. Hele patientforløbet er planlagt som 12-16 ugers forløb.

Du kan læse mere om tilbuddet på psykiatriens hjemmeside: Enhed for Unge med Depression (Psykiatriens Hus) – Psykiatrien i Region Midtjylland (rm.dk)

Den ledige stilling er en udvidelse af det eksisterende team der består af erfarne psykiatriske sygeplejersker, en psykolog, en lægesekretær og 2 specialpsykologer, der samtidig har funktioner i andre teams. Teamet er forankret i AUH Psykiatri/Psykiatriens Hus Aarhus, men vi tilbyder behandling i hele regionen, med fremmøde p.t. i Gødstrup og Aarhus. [Der kan evt. komme flere lokationer til]. Den arbejdsmæssige base vil være i Psykiatriens Hus Aarhus, men der forventes kørsel, foreløbigt til Gødstrup i arbejdstiden.

 

Arbejdsopgaver

Som psykolog i teamet må man forvente at skulle fungere på et højt fagligt og selvstændigt niveau, hvorfor det også forventes at ansøgere har solid psykiatrisk viden, helst med erfaring fra behandling af depression. Du må gerne have erfaring med 2. og 3. generations kognitiv terapi. Du vil både have opgaver som primærbehandler og gruppeterapeut.

Ift. arbejdet i Enhed for Unge med Depression forventer vi at du:

 • Er autoriseret psykolog og gerne specialist i psykoterapi eller på vej dertil.
 • Har klinisk psykiatrisk erfaring, gerne med erfaring fra behandling af depression og gruppebehandling.
 • Har erfaring med 2. og 3. generations kognitiv terapi og gerne Medfølelsesfokuseret terapi.
 • Ved behov vil kunne yde fast supervision til et tværfagligt team.
 • Ved behov kan yde faglig sparring til kolleger i eget team.

 

Psykiatriens Hus Aarhus

Enhed for unge er en del af Psykiatriens Hus i Aarhus, som er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien og Aarhus Kommune, beliggende på Marselisborg Centret. Regionalt er Psykiatriens Hus i Aarhus forankret under Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien.

 

I Psykiatriens Hus generelt forventer vi at du:

 • Er aktivt deltagende i forhold til at være medskaber af de værdier og den kultur, vi sammen er ved at bygge op – med patienten/borgeren i centrum, og aktiv inddragelse af pårørende, netværket samt øvrige relevante samarbejdspartnere.
 • Tør tænke nyt og skabe rammer for at eksperimentere med nye måder at løse opgaver på i samskabelse med patienten/borgeren og samarbejdspartnere.
 • Har evner til at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder.
 • Kan arbejde selvstændigt og løbende prioritere arbejdsopgaverne.
 • vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt.
 • Besidder gode kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Er fleksibel, har en positiv indstilling i hverdagen, udviser engagement, nærvær og gå-på-mod.

 

Derfor skal du vælge os:

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende behandlingstilbud med mulighed for at præge udviklingen.
 • Være en del af et tilbud for unge med depression, – og en del af Psykiatriens Hus Aarhus, hvor der er fokus på udvikling af den nære psykiatri frem mod en moderne og nytænkende indsats til mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom.
 • En arbejdsplads hvor inddragelse af patienten/borgeren – og pårørende – er omdrejningspunktet, – og hvor Åben dialog er fælles mindset.
 • Engagerede og ambitiøse samarbejdspartnere fra region og kommune, der har en fælles interesse i at understøtte patientens/borgernes recovery proces.
 • Gode udviklingsmuligheder for dig som medarbejder, medbestemmelse og fleksibilitet.
 • Sikkert og trygt arbejdsmiljø.
 • Fast supervision i teamet.
 • Godt kollegialt samarbejde i et mindre team.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist er mandag den 3. oktober 22.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 6. oktober 22.

 

Yderligere oplysninger

Ved henvendelse til oversygeplejerske Tanja Prlac Jessen på

tanjes@rm.dk og 30704204.

Søg job via “Søg job” – knappen

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.