Psykolog til Enhed for Angst og OCD Klinik for PTSD og Angst, ADA Aarhus Universitetshospital, Skejby Stillingen er på 37 timer, til besættelse snarest muligt og et år frem.

Dette job er udløbet

Klinik for PTSD og Angst består af to specialiserede enheder under fælles ledelse: Enhed for Angst og OCD samt Enhed for PTSD.

Stillingen er i Enhed for Angst, hvor vi tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med OCD, PTSD og angstlidelser. Enheden har ca. 16 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af udredning og psykoterapi (individuelt eller i gruppe) samt medikamentel behandling og monitorering af denne. Psykologen arbejder tæt sammen med læge og sygeplejersker.

Arbejdsområde
Psykologen skal primært varetage udredning og psykoterapeutisk behandling af patienter med angstlidelser, herunder OCD og PTSD indenfor rammerne af de regionale behandlingspakker, men skal også kunne varetage differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • erfaring med kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af målgruppen
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • erfaring med PSE
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for specialisering i psykoterapeutisk behandling af målgruppen
 • mulighed for oplæring i differentialdiagnostik i forhold til angstlidelser
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling.

Klinikken hører under Afdeling for Depression og Angst, som har til huse på Skejby Sygehus.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Annemarie Gottlieb, tlf. 2033 1593 eller ledende sygeplejerske Christian Johnson, tlf. 2033 1640.

Ansøgningsfrist: 14. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler:  21. oktober 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.