Psykolog til ambulant afsnit i Viborg – Team 2 for Ungdomspsykiatri , Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Denne stilling er til dig, der har lyst til at være en del af en engageret medarbejdergruppe med høj faglighed. Vi er et ambulant afsnit, hvor udredningsopgaven er den centrale, og vi vægter gode patientforløb og medarbejdertrivsel højt.

Ansøgningsfrist: 05/02/2023 Psykiatrien

Der er tale om en fast stilling med ansættelse i Team 2 for Ungdomspsykiatri (TUP2) i Viborg, 37 timer pr. uge med tiltrædelse 01.04.2023 eller snarest derefter.
TUP2 er et alment ambulant afsnit for unge og en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).

Børne- og ungdomspsykiatrien er et hastigt voksende område med stort politisk fokus og stigende efterspørgsel på udredning og behandling. På den baggrund blev vores ungdomspsykiatriske ambulante funktion i 2021 delt i to afsnit (TUP1/TUP2), hvoraf TUP2 har ca. 40 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere. Afsnittet har medarbejdere på matrikler i både Skejby og Viborg – langt størstedelen i Skejby.

Medarbejderne i TUP2 i Viborg består af i alt 2 psykologer og 2 sygeplejersker. I det daglige er der samarbejde omkring opgaveløsningen med medarbejderne i Skejby – særligt i form af fælles tværfaglige konferencer.

Derudover er der på matriklen i Viborg et ambulatorie for skolebørn, et sengeafsnit for skolebørn, en gruppe af lægesekretærer samt servicepersonale med mere.

TUP2 varetager undersøgelse og behandling af unge mellem 14-18 (21) år med blandede psykiatriske lidelser med særligt fokus på ADHD, autisme, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser (Skejby). Der er oftest tale om unge med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.

Vi søger en medarbejder, der har:

 • Lyst til og gerne erfaring med udredende samtaler og psykologisk testning, herunder WISC-V, WAIS-IV, Present State Examination, TOVA, ADOS mv.
 • Kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger, der knytter sig til aldersgruppen – herunder interesse for differentialdiagnostik og komorbiditet
 • Gerne autorisation
 • Evne til at etablere tillidsfuld kontakt til såvel patient som forældre
 • Evne til at arbejde selvstændigt, struktureret og med et godt overblik
 • Gode formidlingsevner mundtligt og skriftligt
 • Lyst til at indgå aktivt i en mindre, men tæt knyttet personalegruppe i Viborg, med tæt samarbejde med kollegaer i Skejby.
 • Interesse i at samarbejde tværfagligt

Arbejdsområder

Din primære opgave vil være at indgå i udredningsforløb – herunder foretage anamneseoptagelse, psykopatologisk screening, klinisk vurdering, psykologisk undersøgelse og deltage på tværfaglige konferencer.

Herudover er der opgaver ift. at varetage kortere terapeutiske forløb og/eller psykoedukation.

Psykologgruppen har ud over de rent kliniske opgaver, også udviklingsopgaver med deltagelse i arbejdsgrupper samt øvrige psykologfaglige opgaver eksempelvis varetagelse af rådgivning til PPR i anonyme sager, og med relevant erfaring og kompetencer vil det være muligt at indgå i dette arbejde. På samme måde vil der være mulighed for at varetage supervision af kolleger og andre faggrupper, hvis man besidder de rette kompetencer.

Vi tilbyder dig:

 • Spændende arbejdsopgaver i samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • Supervision, individuelt eller i gruppe
 • Tværfagligt samarbejde med andre faggrupper
 • En mentorordning
 • Et lille, velfungerende team med humor og omsorg for hinanden.
 • En vis grad af selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af opgaver inden for ambulatoriets ramme
 • Fri i weekender og på helligdage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til psykolog Louise Ervolder tlf. 78 47 36 50 eller oversygeplejerske Lars Thiele tlf. 23 99 74 78.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 5/2-2023
Samtaler afholdes forventeligt fredag den 10/2-2023 i Søndersøparken i  Viborg.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.