Psykolog til 1 års barselsvikariat til Skolebørns Team 2-Skejby-Herning ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby – med funktion i Herning Psykolog til 1 års barselsvikariat 37 timer/uge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skolebørn Team 2-Skejby-Herning er ledig til besættelse den 1. august 2020.

Dette job er udløbet
Skolebørn Team 2-Skejby-Herning er en del af Børne- og Ungdomspsykiatriske ambulatorium i Herning. Ambulatorium i Herning er et alment skolebørns afsnit og er en del af tværgående organisering, hvor 4 andre ambulatorium ligger i Skejby. Ambulatoriet i Herning undersøger og behandler børn og unge i alderen 7-13 år. Patientgruppen dækker et bredt spektrum af børnepsykiatriske tilstande med hovedvægt på ADHD og autismespektrum forstyrrelser.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger psykolog:

  • Med interesse og gerne erfaring indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske felt
  • Med lyst til og gerne erfaring med udredning og behandling af børnepsykiatriske tilstande
  • Som kan arbejde selvstændigt, men også har lyst og gode evner til tværfagligt samarbejde med mange andre faggrupper
  • Som er psykisk robust, fleksibel og omstillingsparat

Vi kan tilbyde:

  • Et spændende speciale
  • Et dynamisk og fagligt miljø, hvor vi arbejder med kvalitetsudvikling
  • En kultur hvor trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
  • Tværfagligt samarbejde med mange faggrupper
  • Introduktion, mentorordning, supervision og vejledning

Ambulatoriet skal flytte til DNV i Gødstrup, forventeligt i 2021.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og ny løn.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen på tlf. nr. 4013 8609 eller koordinerende psykolog Jannie Poulsen tlf. 7847 3400.

Ansøgningsfrist: den 15. juni 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: uge 26

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.