Psykolog, Retspsykiatrisk Klinik Retssexologisk Klinik søger autoriseret psykolog til fast stilling, 37 timer.

Dette job er udløbet

Vores team for behandling af seksualkriminelle søger pr. 1.9.2021 en selvstændig og engageret psykolog med psykoterapeutisk erfaring til Retssexologisk Klinik, Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Stillingens primære indhold er varetagelse af ambulant sexologisk/psykoterapeutisk behandling af seksualkriminelle. Retspsykiatrisk Afdeling har en højt specialiseret funktion for behandling af personer, som indgår i behandlingsordningen for visse seksualkriminelle.

De primære arbejdsopgaver består i:

  • Selvstændig planlægning og gennemførelse af længerevarende psykoterapeutiske forløb, individuelt som i gruppe
  • Sagshåndtering og kontakt til eksterne samarbejdspartnere, såsom Kriminalforsorgen og kommunale myndighedsrådgivere
  • Struktureret risikovurdering af seksualkriminelle og retspsykiatriske patienter med dom til behandling

Psykologen indgår i et tæt tværfagligt samarbejde i et team bestående af læger, psykologer, en socialrådgiver/psykoterapeut, sygeplejersker, en fysioterapeut og to sekretærer. Teamet indgår i et nationalt netværk omkring behandlingsordningen, der er med til at understøtte og sikre kvaliteten af arbejdet med seksualkriminelle under ordningen.
Udover varetagelse af sexologisk/psykoterapeutisk behandling af seksualkriminelle, der har vilkår om behandling, varetager afdelingen også behandling af frivillige, som søger en psykoterapeutisk indsats i forebyggende øjemed. Denne højt specialiserede funktion dækker Region Midt og Region Nord.

Stillingen ønskes besat med en autoriseret psykolog med solid psykoterapierfaring, erfaring med psykiatri herunder kognitiv og/eller psykodynamisk metode. Og gerne en psykolog der arbejder hen i mod at blive specialist i psykoterapi.

Retspsykiatrisk Klinik er en del af Retspsykiatrisk Afdeling, Skejby, der desuden består af en tværgående funktion (afdelingsledelse og stab) og fire sengeafsnit. I Retspsykiatrisk Klinik arbejdes teambaseret, og hvert team varetager opgaver i forhold til forskellige patientgrupper; herunder mentalundersøgelser både ambulant og i forhold til arrestanter, ambulant behandling af de mest komplekse retspsykiatriske patienter med dom til behandling i den østlige del af Region Midt, samt behandlingen af seksualkriminelle i Region Midt og Region Nord.

Link til hjemmeside: https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/retspsykiatrisk-afdeling/i-behandling/ambulatoriet-retspsykiatrisk-afdeling/

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved funktionsleder, psykolog Dorte Olesen eller overlæge Jette Tøttrup, tlf. 7847 2640.

Ansøgningsfrist d. 27.6.2021.
Det forventes, at der afholdes samtaler d. 1.7.2021.

Der gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest ved eventuel ansættelse.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.