Psykolog, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering – genopslag GENOPSLAG: Psykologstilling ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Aarhus eller Herning, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Dette job er udløbet

Kunne du tænke dig et arbejde i en travl, dynamisk og fagligt stærk afdeling, som arbejder tværfagligt og på baggrund af en bio-psyko-social helhedsforståelse?
Så har vi har en ledig psykologstilling ved vores afsnit i enten Aarhus eller Herning, afhængig af ansøgers bopæl. Der er tale en fast stilling og om en opnormering af psykologgruppen. Der er i alt 16 psykologer i afdelingen.
I Aarhus holder vi til ved Regionshuset, Olof Palmes Allé 17, i Herning holder vi til ved Regionshospitalet, Gl. Landevej 61. Fra foråret 2021 flytter vores Herning-afsnit til Det Nye Hospital i Vest, Regionshospitalet Gødstrup.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering betjener kommuner i hele Region Midtjylland med psykologiske og socialmedicinske ydelser. I Klinisk Funktion foretager vi både mono- og tværfaglige helbredsvurderinger af klienter henvist fra de kommunale rehabiliteringsteam.
Som psykologer er vores primære opgave at udfærdige arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser af henviste borgere, hvor fokus er på udredning og vurdering af funktionsevne og rehabilitering, særligt ift. arbejdsmarkedet og/eller uddannelse. Der er ofte tale om borgere med komplekse psykiatriske problemstillinger, hvor der er behov for differentialdiagnostisk udredning og vurdering. Der anvendes derfor typisk et bredt testbatteri til afdækning af kognitive, psykiske og personlighedsmæssige faktorer.
I Herning-afsnittet varetager psykologerne også behandling af voldtægsramte, en opgave vi løser i samarbejde med Center for Voldtægtsofre, Akutafdelingen på Regionshospitalet i Herning.
I perioder kan der komme andre opgaver som f.eks. intern og ekstern supervision, sundhedsfaglig sparring med kommunale sagsbehandlere og rehabiliteringstilbud rettet mod forskellige borgergrupper. Du kan læse mere om afdelingen og vores virksomhedsgrundlag på vores hjemmeside: www.socialmedicin.rm.dk

Vi søger en psykolog, som

 • er autoriseret
 • har specialistuddannelse eller godt på vej med speciale indenfor psykopatologi,
  psykoterapi, neuropsykologi, sundhedspsykologi eller specialpsykolog i psykiatri
 • har bred erfaring med psykologisk undersøgelse og testning, både kognitivt og personlighedsmæssigt (fx WAIS-IV, D-KEFS, DIVA, PSE, ADOS, SCID-5, NEO-PI-3)
 • har klinisk erfaring med diagnosticering af psykiatriske lidelser og udviklingsforstyrrelser
 • har erfaring med traumebehandling eller anden terapeutisk erfaring (ved ansættelse ved Herning-afsnittet)
 • har erfaring/interesse for tværfagligt samarbejde med bl.a. psykiater, sociallæger og socialrådgivere
 • har et godt humør og trives i en travl hverdag
 • har et vist kendskab til det kommunale system
 • har flair for skriftlig formidling af psykologfaglige problemstillinger
 • har IT-kompetencer på brugerniveau

Arbejde hos os indbefatter også

 • et godt kollegialt og dynamisk miljø med dygtige og engagerede kollegaer
 • en stor og velfungerende psykologgruppe
 • fast tværfaglig og monofaglig supervision
 • mulighed for kompetenceudvikling
 • stor selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen
 • arbejde på indtægtsdækkede vilkår

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2020.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelse findes her:

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner.

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest onsdag den 8. januar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 14. januar 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende psykolog Camilla Rasmussen, calrsm@rm.dk, mobil: 2177 9936 (dog ikke i perioden 21.12-5.1.20) eller ledende overlæge Ulrik Steen, ulrik.steen@vest.rm.dk, mobil: 2961 0872.

LÆS MERE OM ET JOB MED DRIVE, DYGTIGE KOLLEGER OG MULIGHEDER PÅ VEST.RM.DK/JOB

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.