Psykiatrisk klinik for småbørn søger psykologer 37 timer ugentligt til vikariater Det ene vikariat løber fra 1.3.2021 (eller snarest derefter) til 28.02.2022 og det andet fra 1.4.2021-31.03.2022.

Dette job er udløbet
Har du lyst til at være en del af Klinik for Småbørnspsykiatri, hvor tidlig udredning og indsats hos spæd- og småbørn og deres forældre er i fokus. Hvor kerneopgaven overvejende er udredningsopgaver, men hvor der også i mindre omfang kan være behandlingsopgaver og/eller supervisor opgaver, samt varetagelse af undervisning, f.eks. internt i afsnittet men også ved forældrepsykoedukation i større gruppe.

Stillingen er som udgangspunkt  knyttet til vores ambulatorium i Skejby AUH.

Klinik for Småbørnspsykiatri varetager udredning og behandling af børn i aldersgruppen 0-7 år, med neuropsykiatriske problemstillinger, herunder autisme spektrumforstyrrelse, ADHD og  specifikke udviklingsforstyrrelser, samt adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst og depression og relations forstyrrelser

Ønsker til faglige kvalifikationer psykolog:

 • Autorisation
 • At du har bred erfaring inden for det børnepsykologiske område
 • Erfaring med psykologisk undersøgelse af småbørn
 • Erfaring med og viden om børnepsykiatri
 • Erfaring med supervision og undervisning og evt. forskning
 • Erfaring inden for forskellige behandlingsmetoder såvel individuel psykoterapi som gruppebehandling

Ønsker til personlige kvalifikationer:

 • Gode samarbejdsevner
 • Evne til refleksion og indlevelse
 • Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde
 • Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • Udviklingsorienteret tilgang
 • Evne til omstilling i en organisation præget af hyppige forandringer

Vi kan tilbyde:

 • Et afsnit præget af engagement, høj faglighed og ansvarlighed
 • Et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for kurser og løbende faglig udvikling
 • Et dynamisk afsnit med fokus på udvikling
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision
Psykiatrisk klinik for småbørn er fordelt på 2 matrikler i henholdsvis Skejby og Herning, og vi har et psykiatrisk dagtilbud for småbørn, AUH.
Som psykolog vil du indgå i de tværfaglige teams, bestående af læger, psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger)

Psykologernes arbejde består primært i:

Udrednings- og behandlingsforløb i forhold til barn og familie, hvor psykologen er sagsansvarlig og/eller bidrager til udredning med afklarende samtaler, anamneseoptagelse, semistrukturerede interviews/observationer (eksempelvis ADOS), observationer og psykologiske undersøgelser og undervisning/psykoedukation. Afhængig af erfaring og kompetencer kan der også være tale om terapeutiske forløb og/eller opfølgende forældresamtaler.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til psykolog koordinator Heidi Toft Christiansen mobil 2044 9365 eller afsnitsledende overlæge Karin Lassen Schmidt mobil 2169 4788

Ansøgningen skal være os i  hænde senest den 8.2.21

Samtaler finder sted den 22.02.21

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

 

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, skolebørn, unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr. (2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.