Praksisudvikling Vil du være med til at videreudvikle og drive en moderne praksis i PLO-regi?

Dette job er udløbet

Stor solopraksis i Nykøbing Sjælland med 2 ydernumre, som drives under Plo overenskomst søger læge til at overtage praksis eller deltidsansat læge til en veldrevet organiseret praksis, som gør stor brug af ansvarligt hjælpepersonales kompetencer i den daglige drift.

Hvis man som udgangspunkt beregner behov for læger i forhold til hvor mange læger, der ønsker at nedsætte sig som almen praktiserende læger i forhold til et normtal på 1.600 patienter pr kapacitet er der lægemangel i Almen Praksis. Hvis man derimod i gennem praksisudvikling bevidst udvikler sin praksis, og bruger praksispersonale til meget af det arbejde lægerne tidligere troede de var de eneste, der kunne udføre, så kan man have flere patienter tilmeldt pr. kapacitet og lægemanglen bliver derved mindre, og Almen Praksis kan forblive i PLO-regi.

Min erfaring er, at nogle læger kan drive en praksis med betydeligt flere end 1.600 patienter, hvis den organiseres anderledes, end man gjorde for 10 år siden.

Hvis man oplærer hjælpepersonalet og giver dem ansvar og gode arbejdsvilkår kan man, med opretholdelse af samme store kvalitet i det daglige arbejde, lade hjælpepersonalet udføre en stor del af konsultationerne og andet traditionelt lægearbejde.

Da jeg snart fylder 70 ønsker jeg:

Enten at afhænde min praksis med 3.600 tilmeldte patienter fordelt på en hovedklinik og en satellitklinik Eller at drosle ned i timer ved ansættelse af en fast læge med aftalt nedsat tid.

Har i øjeblikket ansat 2 sygeplejersker, 2 SSA-er og 1 sekretær/regnskabsleder, som alle er på deltid.

Jeg er meget fleksibel:

  • Kan hjælpe den nye ejer i gang i en aftalt periode.
  • Kan fortsætte som vikar på nedsat tid efter den nye ejers ønske.
  • Kan fortsætte som leder i en overgangsperiode med henblik på at den nye på sigt overtager.
  • Kan fortsætte som leder hvor den nye læge, efter eget ønske, ansættes uden ønske om at blive leder.

Yderligere oplysninger om tankerne bag projektet og hvis dette ønskes mulighederne for videre udbygning af dette med optagelse af flere patienter, samt driftsregnskab for den eksisterende klinik kan efter ønske tilsendes ved henvendelse til

Praktiserende læge Ulf Bern Jensen
Sygehusvej 5, 2. sal tv
4500 Nykøbing Sjælland
Telefon: +45 3122 4843
Ubjensen@dadlnet.dk