Overlege endokrinologi Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken

Dette job er udløbet

Medisinsk avdeling har lokalt opptaksområde på 170 000 innbyggere. Innen endokrinologi dekkes oppfølging av gravide diabetikere sent i svangerskapet som områdefunksjon for 550 000, mens “spesiell” endokrinologi dekker kommunene i tidligere Buskerud og nærliggende kommuner i Vestfold og Oppland, til sammen 310 000 innbyggere. Drammen sykehus har gode kommunikasjoner til Oslo og hovedstadsområdet.
Døgnpasienter behandles ved sengepost for nyresykdommer, hematologi, infeksjon og endokrinologi, og ved medisinsk intensiv ved behov. Ved Medisinsk Poliklinisk Senter er det etablert egen diabetes- poliklinikk og sykepleierpoliklinikk for diabetesoppfølging. Medisinsk dagenhet gjennomfører endokrinologiske tester og koordinerer kontroll- og utretningsforløp. Endokrinologisk poliklinikk har et velfungerende samarbeid med sykehusets mamma-/endokrinkirurgiske seksjon, øyeavdeling, nukleær medisinske avdeling og føde/barsel avdeling.

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, isotoplaboratorium og røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT og MR modaliteter samt egen patologisk laboratorium.

Arbeidsoppgaver
Stillingen inngår for tiden i avdelingens generelle bakvaktsordning. Det er etablert kardiologisk vaktordning lokalt, og nyrevakt for Vestre Viken. Det er fra september 2020 planlagt gastroenterologisk vakt for Vestre Viken. Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin og et temporært seksjonert klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen grenspesialitetene på dagtid, hverdager.

Avdelingen har tre overlegestillinger i endokrinologi og lege under grenutdanning.

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner
Spesialist i endokrinologi og indremedisin. Klinisk kompetanse og erfaring innen fagområdet vektlegges.
Søkere med akademisk erfaring og interesse oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper
Vi ønsker søker med gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er startet bygging av nytt Drammen sykehus, med forventet innflytting våren 2025, Den som ansettes vil ta del i overgangen til nytt sykehus og kan bidra til utvikling av ny organisering for medisinsk avdeling.

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.
Velkommen som søker!

Kontaktinformasjon
Kristian Selvig
Avdelingsoverlege
+47 32 80 30 00

Stina T Sollid
Overlege
+47 32 80 30 00

Karianne Høstmark
Avdelingssjef
+47 92 26 91 01

Søknadsfrist: 25.06.2020
Arbeidsgiver: Vestre Viken
Sted: Drammen
Stillingstittel: Overlege endokrinologi
Heltid / Deltid: Heltid
Webcruiter-ID: 4242392182