Overlæge ved Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1 maj 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende job, hvor du som en af afdelingens overlæger får mulighed for at præge udviklingen i afdelingen. Afdelingen varetager behandling af akutte og planlagte patienter indenfor den højtspecialiserede ortopædkirurgi, men er samtidigt lokalsygehus for borgerne i Aarhus og Samsø kommuner.

Overlægen forventes at have specifikke kompetencer indenfor et af afdelingens fagområder, herunder selvstændigt at kunne varetage den højt specialiserede behandling, og vil på lige fod med de øvrige overlæger indenfor dette fagområde have fagligt ansvar for udvikling, kvalitet og behandlingsregimer inden for fagområdet.

Overlægens opgaver er overordnet at medvirke til at sikre afdelingens faglige fremdrift med optimale patientbehandlingsforløb, tværfagligt samarbejde og kommunikation i det daglige arbejde både internt og eksternt med samarbejdspartnere. Overlægen har et selvstændigt ansvar for de opgaver, han/hun varetager og er ansvarlig for sit ressourceforbrug.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi.

Ansættelsen vil ske i kombination med et professorat, og ansøger forventes derfor at være professorkvalificeret. Det kliniske professorrat kan søger her.

I bedømmelse af ansøgeren vil der foruden lægelige kompetencer og erfaring blive lagt vægt på teoretisk videreuddannelse og dokumenteret videnskabelig aktivitet og vejledererfaring. Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har erfaring som formidler og underviser for medicinstuderende, sygeplejersker og andre personalegrupper. Der lægges vægt på åbenhed, og gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor overlægen bidrager til et udviklende og godt arbejdsmiljø.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Sten Larsen, stenlars@rm.dk, på 2115 7230.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag stiles til ledende overlæge Sten Larsen og sendes via nedenstående link.

Ansøgningsfrist den 31. januar 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.