Styrelsen for Patientsikkerhed søger en overlæge til Tilsyn og Rådgivning Syd i Kolding

Dette job er udløbet

Har du lyst til at varetage de klassiske samfundsmedicinske opgaver, at udvikle dig fagligt og brænder du for patienternes sikkerhed? Så har vi brug for dig!

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, søger en overlæge i en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Om Tilsyn og Rådgivning Syd
I Tilsyn og Rådgivning Syd varetager vi de klassiske samfundsmedicinske opgaver, herunder sundhedsfaglig rådgivning vedrørende smitsomme sygdomme, drikkevand, legionella i brugsvand, beredskabsopgaver, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. Derudover varetager vi tilsynet med sundhedsvæsenets organisationer og alle autoriserede sundhedspersoner i Region Syddanmark.

Enheden er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. Dine kollegaer er blandt andet læger, sygeplejersker, jurister, folkesundhedskandidater og andre akademikere samt administrativt personale.

Enheden er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin. Vi har i øjeblikket 2 yngre læger i introduktionsstillinger og 1 yngre læge i hoveduddannelsesstilling.

Dit arbejde
Du skal som hovedopgave medvirke til udvikling og drift, af opgaver der er tilknyttet tilsynet med organisationer i sundhedsvæsenet.

Dine andre arbejdsopgaver vil være:

 • Behandling af sager vedr. smitsomme sygdomme, drikkevand og legionella i brugsvand
 • Trafikmedicin
 • Telefonisk rådgivning af sundhedsfagligt personale og andre myndigheder (telefonvagt), herunder sundhedsjuridisk rådgivning
 • Retslægelige ligsyn
 • Beredskabsopgaver
 • Tilsynsopgaver, herunder samtaler med og sagsbehandling omkring autoriserede sundhedspersoner og udgående tilsyn med sundhedsvæsenets organisationer
 • Løsning af ad hoc opgaver, som f.eks. hjælp med besvarelse af forespørgsler fra andre myndigheder og departementet
 • Projektarbejde i forbindelse med videreudvikling af styrelsens opgaver
 • Derudover deltager du i enhedens øvrige opgaver.

Din uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge med nogle års erfaring og godt kendskab til sundhedsvæsenet. Der er ikke krav om et særligt speciale, men speciallæge i samfundsmedicin, almen medicin eller psykiatri vil være en fordel.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
 • har interesse for og evt. erfaring med et eller flere af Enhedens arbejdsområder
 • har interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver
 • har lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
 • har gode kommunikative evner
 • er i stand til selvstændigt at tilrettelægge egne arbejdsopgaver
 • evt. har erfaring med kvalitetsudvikling eller organisatorisk arbejde
 • har kørekort til bil.

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så er arbejdsopgaverne formentlig nye for dig. Vi sørger derfor for grundig oplæring, herunder bred introduktion og en intern tilsynsuddannelse.

Vi tilbyder
Et arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, og hvor arbejdsdagen er både travl og spændende med varierende arbejdsopgaver. Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer.

Vi er en arbejdsplads, der sætter pris på en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.

Arbejdstiden er som udgangspunkt på hverdage i dagstiden med fleksibilitet og mulighed for indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver.

Der er mulighed for deltagelse i en beredskabsvagt, efter behørig uddannelse og oplæring.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som overlæge sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lønramme 37).

Ansættelse som overlæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte enhedschef Torben Hærslev telefon 7222 7950 eller overlæge Ulla Bonde von Swol telefon 2931 9863.

Ansøgning:
Er du interesseret, bedes du indsende en ansøgning med motivation for at søge stillingen og opbygning i forhold til lægens 7 roller.

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 49.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.