Overlæge til Regionspsykiatrien Randers Har du lyst til at være en del af en dynamisk funktionsledelse med ansvaret for et af vores tre sengeafsnit?

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Randers har ansvaret for den almene psykiatriske behandling i Randers og de to Djursland kommuner og har et befolkningsunderlag på ca. 175.000 borgere. Pr. 1/11 2018 blev optageområdet udvidet med Favrskov kommune, hvorefter optageområdet er ca. 223.000 borgere. Samtidig overtages behandlingsansvaret for alle over 68 år, der hidtil er varetaget af AUHR.

I forbindelse med udvidelsen skal der være en større organisationsændring i Regionspsykiatrien. Som funktionsleder vil du være den faglige drivkraft i udviklingen af det nye sengeafsnit og en del af den samlede ledelsesgruppe.

Sengeafsnittet er et åbent afsnit med mulighed for skærmning og varetager behandlingen af patienter med affektive, skizoaffektive og alkoholrelaterede lidelser, belastningsreaktioner samt mentalt retarderede psykiatriske patienter.

På sengeafsnittet har vi siden 2017 arbejdet der ud fra Safewards principperne. Vi er godt på vej, men det er stadig et fokusområde. Der arbejdes samtidig aktivt med nedbringelse af tvang via deeskalering og patientinddragelse.

Vi søger en engageret overlæge, der har en bred psykiatrisk erfaring. Du skal have interesse for og gerne erfaring med klinisk arbejde og ledelsesopgaver. Du skal kunne dele din faglige viden og være i stand til at samarbejde på tværs i huset. Vi arbejder på at lette arbejdet for overlægen ved at øge mulighederne for sagsbehandling af bl.a. klagesager via afdelingens akademiske stab.

Sammen med afdelingssygeplejersken udgør du funktionsledelsen i sengeafsnittet. I har sammen et fælles ansvar for at:

 • indlagte patienter sikres god og effektiv udredning samt behandling på patientens præmisser
 • relevante samarbejdspartnere medinddrages i alle patientforløb, specielt i afslutningsfasen
 • pårørende og patienters netværk inddrages i behandlingen
 • tage ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed
 • personalet løbende udvikles og uddannes i henhold til de krav, der stilles
 • udvikle en attraktiv arbejdsplads samt sikre et godt arbejdsklima
 • der er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem sengeafsnittet og øvrige samarbejdspartnere

Hovedopgaverne vil være:

 • ledelse af behandlingsarbejde, herunder egne behandlingsopgaver
 • vejledning af uddannelsessøgende læger
 • ledelsesarbejde herunder økonomi og personaleledelse i afsnittet i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken

Vi ønsker stillingen besat med en overlæge, der:

 • er speciallæge i psykiatri
 • har interesse for og viden om primært affektive patienter, men også interesse for de øvrige diagnosekategorier og vidensopbygning indenfor disse
 • har lyst til at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter
 • har interesse for uddannelse og vejledning og gerne har deltaget i vejlederkursus for overlæger

Vi kan tilbyde relevant efteruddannelse og understøtter, at overlægerne deltager i kurser og kongresser, ledelsesuddannelse, vejlederuddannelse og anden relevant uddannelse, fx projektstyring og forskningsdeltagelse.

Afdelingsledelsen og funktionsledelsen i de enkelte teams udgør ledelsesgruppen i Regionspsykiatrien Randers. Som overlæge vil du blive en del af en velfungerende ledelsesgruppe

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.