Overlæge til Psykiatrisk Klinik 1, Regionspsykiatrien Randers 1 fuldtidsstillling som overlæge ved Psykiatrisk Klinik 1 Randers er ledig til besættelse pr. 1.12.18.

Dette job er udløbet

Overlægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.

Om Psykiatrisk Klinik 1 Randers 

Klinikken har fokus på behandling af patienter med hhv. unipolar og bipolar affektiv lidelse, hvorfor behandlingsteamene er opdelt indenfor disse diagnoser. Det drejer sig om patienter både med og uden komorbiditet ift. den affektive lidelse – både psykiatrisk (angst, personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse) og somatisk.
Derudover varetager ambulatoriet også generelle udredningsopgaver samt et team for behandling af ældre med psykiatriske lidelser.
Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, og overlægen forventes dermed at indgå i samarbejdet med den øvrige Regionspsykiatri Randers på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
 • Et godt lægefagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
 • Faglige udviklingsmuligheder

Arbejdsopgaver:

 • Udredning og behandling af patienter tilhørende målgruppen for affektivt team
 • sikring af kvalitet og ensartethed i behandlingen
 • udvikle kvaliteten af behandlingen i de nye specialiserede behandlingstilbud
 • bedst mulig anvendelse af personaleressourcer i samråd med funktionsledelsen
 • undervisning af personale
 • vejleder og supervisor for læger under speciallægeuddannelse
 • supervision af klinikpersonale
 • deltagelse i rådighedsvagt (3 – 5 pr måned)

Kvalifikationer:
Vi ønsker en speciallæge i psykiatri der har:

 • bred almen psykiatrisk erfaring
 • lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af det psykiatriske behandlingstilbud i henhold til de overordnede mål for Psykiatrien i Region Midt
 • Klare holdninger og er en positiv og stabil person
 • Evnen til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen
 • engagement, er omsorgsfuld og troværdig i fremtoning i kontakten til såvel patienter, samarbejdspartnere og personale

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos: Overlæge Karsten Haderup Kristensen, tlf 78475413

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler: 11.10.18

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale