Overlæge til Psykiatrien Øst, Distriktspsykiatrien Roskilde Distriktspsykiatrien Roskilde

Dette job er udløbet

Fast stilling som overlæge, med mulighed for funktion i afsnitsledelse ved Distriktspsykiatrien i Roskilde. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men timetallet kan drøftes ved ansættelsen.

Distriktspsykiatrien betjener hovedsageligt borgere fra Roskilde og Lejre kommune.

Distriktspsykiatrien har 4 overlæger (hvoraf én er i afsnitsledelse), Den øvrige personalegruppe består af lægesekretærer, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut samt sygeplejersker og periodevis en YL under uddannelse.

Afdelingssygeplejersken indgår sammen med overlægen i afsnitsledelsen.

Distriktspsykiatrien behandler patienter indenfor psykosespektret og tilbyder OPUS-behandling til patienter med nydebuteret psykose. Desuden behandles patienter med affektiv lidelse og tilbyder pakkeforløb til patienter med bipolar lidelse.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Distriktspsykiatrien Roskilde er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Udover Distriktspsykiatrien i Roskilde er der Distriktspsykiatri i Greve-Køge, to Psykiatriske Klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande.

Psykiatrien Øst varetager regionsfunktion for henholdsvis angst og personlighedsforstyrrelser samt for skizofreni og andre psykoser, ADHD, udredning af udviklingsforstyrrelser hos voksne, rådgivningsfunktion for gravide, samt sexologisk klinik.

Vi inddrager pårørende tidligt i behandlingen og har specielt fokus på børn af psykisk syge bl.a. via nøglepersoner for dette område.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. indenfor områderne nydebuteret psykose (OPUS) og personlighedsforstyrrelse. Forskningen foregår i samarbejde med regionens Psykiatriske Forskningsenhed, som er beliggende i Slagelse.

Der er i alt ansat ca. 24 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Der er til stillingen tilknyttet vagt, hvor overlægen vil indgå i en 13 skiftet vagt med rådighed fra bolig. Vagt kan reduceres, hvis det ønskes.

Det kan vi tilbyde

  • En distriktspsykiatri med en personalegruppe som vægter faglighed og udvikling højt
  • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
  • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
  • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

Det ønsker vi af dig

  • At du er engageret og fleksibel med bred klinisk erfaring
  • At du har gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
  • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af distriktspsykiatrien, bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
  • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
  • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige overlæger

Ved behov for flere oplysninger

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen på 23 44 66 21 eller ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen, 21 71 21 43.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansøgningsfrist 30.09.18

Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt efter ansøgningsfrist.lysning om cpr.nr., eksamensår og resultat, tidligere ansættelser og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.